Stałe
Klatka egzekucyjna

Wystawiana była w miejscach publicznych, najczęściej na rynkach, murach miejskich, basztach czy wieżach, aby mogła skutecznie służyć wymiarowi sprawiedliwości. Obiekty te wykorzystywano do wykonywania kary na honorze, poprzez wystawienie skazańca na widok publiczny. Zdarzały się również klatki, których konstrukcje były ruchome, co umożliwiało obracanie nimi przez zgromadzoną gawiedź, a siedzącego w niej skazańca doprowadzało do wymiotów i omdleń. Ofiary zamknięte w klatce były obrzucane wyzwiskami lub różnego rodzaju przedmiotami, np. zgniłymi owocami lub warzywami.