Stałe
Pałka gwiaździsta

Służyła do wykonywania kary chłosty, która była dopuszczalnym środkiem karnym w krajach europejskich jeszcze w XX w. Chłostę za pomocą pałki gwiaździstej można uznać za kwalifikowany rodzaj kary z uwagi na jej brutalny charakter i nierzadko prowadzący do śmierci oskarżonego. Do pałki przymocowanych było kilka łańcuchów, z reguły od dwóch do ośmiu. Łańcuchy te zakończone były metalowymi kolczatkami w kształcie gwiazdek. Kilkukrotne uderzenia takim narzędziem powodowało liczne obrażenia, kilkanaście uderzeń powodowało zgon.