Stałe
Pas cnoty

Urządzenie stosowane głównie w celu powstrzymania kobiet od zdrady małżeńskiej, choć istniały także pasy przeznaczone dla mężczyzn. Popularne w Europie w średniowieczu, używane były aż do XIX w. Popularność zyskały w wyższych warstwach społecznych zwłaszcza wśród rycerstwa, dla którego miały stanowić zabezpieczenie przed niewiernością małżonki w okresie dłuższej nieobecności. Pasy cnoty najczęściej wyrabiane były z metalu, miały kształt drutu obejmującego talię, zasłaniającą narządy intymne, co w zamyśle miało uniemożliwiać kontakty seksualne. W rzeczywistości utrudniały również wypróżnianie się. Następstwem noszenia takiego urządzenia były bolesne otarcia oraz choroby układu moczowego.