Stałe
Ruszt

Narzędzie to stosowano podczas tortury przypalania ofiary. Metalowa konstrukcja zbudowana z prętów kształtem przypominała łoże. Zaopatrzona była w metalowe obręcze za pomocą których przytwierdzano nogi i ręce ofiary do legowiska. Skazańca kładziono i przywiązywano na ruszt, pod który podkładano ogień. Przypalanie ciała prowadziło do rozległych uszkodzeń ciała, niejednokrotnie doprowadzało do śmierci oskarżonego.