Stałe
Wino namiętnością świata

Winorośl (vitis vinifera) jest jedną z roślin uprawianych przez człowieka od najdawniejszych czasów. Jej triumfalny pochód rozpoczął się w IV/III tysiącleciu p.n.e. w Azji Mniejszej i Kaukazie. Dalsze rozprzestrzenianie się uprawy tego krzewu i wyrobu wina było związane z ekspansją kultury greckiej.

Winorośl (vitis vinifera) jest jedną z roślin uprawianych przez człowieka od najdawniejszych czasów. Jej triumfalny pochód rozpoczął się w IV/III tysiącleciu p.n.e. w Azji Mniejszej i Kaukazie. Dalsze rozprzestrzenianie się uprawy tego krzewu i wyrobu wina było związane z ekspansją kultury greckiej. Grecy sprowadzili winorośl i wino m.in. do Syrii, Egiptu i Sycylii. Na terenie Italii uprawę winnych krzewów zapoczątkowali najprawdopodobniej Etruskowie ok. roku 1000 p.n.e. Wraz z rozwojem terytorialnym Rzymu winogrodnictwo i winiarstwo rozprzestrzeniły się w Hiszpanii, Galii i w północnej Afryce, a nieco później również nad Mozelą i Renem.

We wczesnym średniowieczu kulturę winorośli podtrzymywali głównie mnisi. Wraz z ekspansją chrześcijaństwa na północ rozprzestrzeniała się także uprawa winnych krzewów i produkcja wina. Zasługą średniowiecznych zakonów jest również wyselekcjonowanie szczepów winnej latorośli dostosowanych do gorszych warunków klimatycznych. W XVI w., kiedy to uprawa winnej latorośli była najbardziej upowszechniona w Europie łączna powierzchnia upraw była czterokrotnie większa od obecnej. Również spożycie wina wielokrotnie przekraczało dzisiejsze.

W następnym okresie za sprawą ochłodzenia klimatu i licznych wojen nastąpiło znaczne skurczenie się obszaru upraw winorośli w Europie. Jednocześnie wraz z odkryciem nowych lądów i kolonizacją winorośl europejska była przewożona na inne kontynenty, dając początek winnicom w Chile, Stanach Zjednoczonych Ameryki, Południowej Afryce i Australii. W XIX w. winnice europejskie zostały spustoszone przez filokserę (mszycę winną) oraz mączniaka prawdziwego, które zostały przywleczone z wraz z latoroślami amerykańskich gatunków winorośli. Co ciekawe plaga filoksery nie dosięgła zielonogórskich winnic, co według lokalnej tradycji miało być spowodowane kwaśnym odczynem i piaszczystością gleby. Musiało minąć kilkadziesiąt lat nim europejscy winiarze uporali się ze szkodnikami i chorobami z Ameryki.

Obecnie w Europie winnice zajmują obszar 5 mln ha, a na świecie około 8 mln ha. Winogrona uzyskiwane z tych plantacji są przerabiane w zdecydowanej większości na wino.