Wystawy
Od Grünberga do Zielonej Góry – pamiątki dnia codziennego

21 sierpnia 2020 roku nastąpi udostępnienie wystawy pt. Od Grünberga do Zielonej Góry – pamiątki dnia codziennego.

Rok 1945 stał się cezurą w dziejach naszego miasta, które wówczas przeszło z rąk niemieckich w polskie. Nowi przybysze zajmując domy i mieszkania zastawali żywe jeszcze ślady pobytu poprzednich mieszkańców w postaci wszelkich sprzętów domowych, dzieł sztuki, bibelotów, odzieży, mebli, a czasem nawet zapasów żywności czy zgoła garnka ciepłej zupy na kuchence. W miarę upływu czasu mieszkańcy zaczęli gromadzić polskie już wyroby użytkowe, a także i wszelakie pamiątki, w tym dotyczące także zielonogórskich zakładów pracy, różnych świąt, np. Winobrania czy wydarzeń sportowych. Wiele z nich zalega dziś na półkach czy w szufladach, z drugiej strony są to obiekty bardzo pożądane przez kolekcjonerów czy przechowywane w magazynach muzealnych.

Ekspozycja prezentować będzie przedmioty codziennego użytku związane z bliższą i dalsza historią naszego miasta. Obiekty te pochodzą ze zbiorów Muzeum Ziemi Lubuskiej. Dużą liczbę pamiątek możemy zaprezentować dzięki życzliwości zielonogórskich kolekcjonerów, którzy posiadają naprawdę imponujące kolekcje.

Prezentacja podzielona na okres grünberski i zielonogórski zawierać będzie stare ryciny i panoramy miasta oraz współczesne przedstawienia Zielonej Góry, które wyszły spod pędzla Anny Gapińskiej Myszkiewicz, Klema Felchnerowskiego i Hilarego Gwizdały. Nie zabraknie fotografii oraz kart pocztowych, codziennie używanych przedmiotów, jak np. talerze filiżanki, butelki i wiele innych. Z czasów współczesnych pochodzą pamiątki związane z działalnością ZASTALU, Falubazu, Polmosu, Lubuskiej Wytwórni Win. Tego typu obiekty niekiedy wydają się mało znaczącym bibelotem lub eksponatem niewartym uwagi, jednak część z nich odgrywa swoją rolę do dziś – użytkową, dekoracyjną, ale miejmy nadzieję, że przywołującą sympatyczne wspomnienia.

Termin wystawy
21.08 – 20.09.2020

Kuratorzy wystawy
dr Alina Polak-Woźniak, Tomasz Kowalski

Mecenas wydarzenia