Wystawy
Od winiarni Briegera do cerkwi greckokatolickiej

18 czerwca br. o godz. 17.00 nastąpi otwarcie wystawy pt. Od winiarni Briegera do cerkwi greckokatolickiej. Dzieje miejsca, budynku i  społeczności.

Ekspozycja łączy ze sobą dwa zagadnienia: dzieje wytwórni win musujących Fritza Briegera oraz funkcjonowanie wspólnoty  greckokatolickiej w Zielonej Górze po 1947 roku. Te dwa wydawałoby się całkowicie różnie tematy spaja miejsce, a mianowicie kompleks budynków na roku ulicy Zamkowej i Boduena. W 1880 roku zielonogórski kupiec Fritz Brieger założył tam wytwórnię wina musującego. Winiarnia była nie tylko zakładem produkcyjnym, ale także hurtownią. Wzorem wielu zielonogórzan producent prowadził również przy zakładzie sezonowy wyszynk, w którym sprzedawał swoje wyroby. Goście mogli biesiadować w tzw. Schankhalle. Latem sprzedaż odbywała się w trzech altanach ogrodowych zwanych Kolonade.

Po II wojnie światowej pomieszczenia po wytwórni Briegera przez krótki czas użytkowała  prywatna  firma winiarska prowadzona przez Stanisława Marczyńskiego i Antoniego Kuleszę. Podobnie jak kilka innych małych przedsiębiorstw z tej branży również i ta firma została znacjonalizowana. Jej majątek przejęła Lubuska Wytwórnia Win w Zielonej Górze. W 2003 roku część kompleksu kupiła zielonogórska parafia greckokatolicka pod wezwaniem Opieki Matki Bożej w Zielonej Górze. Konsekracji cerkwi dokonano 11 października 2008 r. Na wystawie przedstawiono życie zielonogórskiej wspólnoty greckokatolickiej zarówno przed, jak i po wybudowaniu cerkwi.

Organizatorem wydarzenia są: Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze oraz  Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Ziemi Lubuskiej.

Kuratorzy wystawy:
dr Arkadiusz Cincio
dr Grzegorz Wanatko

Termin wystawy:
18.06 – 12.09.2021

Zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta Zielona Góra.

Podczas otwarcia wystawy bogate tradycje winiarskie miasta przedstawił dr Longin Dzieżyc. Wspomniał również o nowych gospodarzach dawnej winiarni Briegera, których starania i postępy w adaptacji budynku do celów liturgicznych obserwował zawsze z zainteresowaniem, podczas wizyt w czytelni biblioteki Norwida.

Dzieje zielonogórskiej parafii greckokatolickiej pw. Opieki Matki Bożej przybliżył proboszcz zielonogórskich grekokatolików ks. mitrat Julian Hojniak, który od ponad 30 lat służy swoim wiernym. W swojej wypowiedzi przedstawił zgromadzonym wspólnotę grekokatolików w Zielonej Górze – jej powojenne losy, początki duszpasterstwa w tym obrządku w mieście, jak i podjęcie trudu adaptacji budynku i przystosowania go do celów liturgicznych.

W dalszej części spotkania o inspiracjach, przygotowaniach oraz treści wystawie opowiedzieli jej kuratorzy – dr Arkadiusz Cincio oraz dr Grzegorz Wanatko. Pierwszy z nich zaprezentował winiarską przeszłość budynku zlokalizowanego na rogu ulicy Zamkowej i Boduena. Gmach powstał w 1880 r. jako kompleks fabryczny, w którym Fritz Brieger skupił się na produkcji wina musującego. W budynku funkcjonowała także hurtownia oraz wyszynk wina. Jak się okazało powojenne dzieje obiektu także związane były z winiarskim profilem. Budynek użytkowała wówczas firma Stanisława Marczyńskiego i Antoniego Kuleszy, która kontynuowała produkcję wina. Obiekt zachował także swoje przeznaczenie po nacjonalizacji, gdy został przejęty przez Lubuską Wytwórnię Win, pozostając w jej posiadaniu do schyłku XX wieku.

Najnowszą historię dawnego kompleksu Briegera przedstawił drugi z kuratorów – dr Grzegorz Wanatko. W 2003 roku część budynku nabyła zielonogórska parafia greckokatolicka, by w kolejnych latach zaadaptować go na cele liturgiczne. Prace remontowe zwieńczono konsekracją, której dokonano 11 października 2008 r.

Na wystawę składają się tablice poglądowe zawierające dzieje budynku oraz obiekty związane z dawną winiarnią Briegera, jak również wspólnotą zielonogórskich grekokatolików (ikony, naczynia mszalne, księgi liturgiczne i krzyże parafialne). Obiekty pochodzą ze zbiorów prywatnych, parafii greckokatolickiej w Zielonej Górze oraz Muzeum Ziemi Lubuskiej.