Wystawy
Otwarcie wystawy z okazji jubileuszu 100-lecia PCK

9 stycznia 2019 r. nastąpiło otwarcie wystawy przygotowanej z okazji 100. rocznicy powstania Polskiego Czerwonego Krzyża.

Podczas wernisażu przypomniana została historia Czerwonego Krzyża oraz wkład Polski w jego działanie. Dyrektor lubuskiego PCK Paulina Grzesiowska-Nowak w swoim wystąpieniu odniosła się do tragicznych wydarzeń pod Solferino w 1859 r. będących impulsem do stworzenia organizacji pomagającej wszystkim ludziom. Idee czerwonokrzyskie szybko zakorzeniły się na ziemiach polskich pod zaborami. A gdy tylko “nastąpiła” niepodległość, nasi rodacy powołali do życia w 1919 roku Polski Czerwony Krzyż.

Jubileusz stał się okazją uhonorowanie zasłużonych członków organizacji za wieloletnią działalność na rzecz honorowego krwiodawstwa. Kryształowe Serce otrzymali Krzysztof Piwowarczyk i Andrzej Lenard. Z kolei wiceprezydent Miasta Zielona Góra Wioleta Haręźlak – również aktywna działaczka czerwonokrzyska – udekorowana została medalem 60-lecia Honorowego Krwiodawstwa PCK. Aktu wręczenia dokonał Jan Kowalczyk – członek Prezydium Krajowej Rady HDK PCK, a zarazem przewodniczący Lubuskiej Okręgowej Rady HDK PCK . W spotkaniu uczestniczyli  działacze PCK, zarówno ci z kilkudziesięcioletnim stażem, jak i najmłodsi, uczniowie szkół od niedawna dopiero wspierający swoimi poczynaniami te wspaniałą organizację.

Część oficjalną zamknęły wspomnienia członków PCK, którzy z wielką atencją i ogromnym zaangażowaniem przytaczali opowieści będące świadectwem ogromnego serca, ale i wielkiej satysfakcji płynącej z pracy społecznej i pomagania potrzebującym.  Inne dowody aktywności czerwonokrzyskiej naszego regionu znalazły się na wystawie, którą merytorycznie opracowały – Bogusława Fediuk- Pelińska oraz Paulina Grzesiowska-Nowak. Aranżację ekspozycji przygotowała Anna Zawadzka-Dziuda z Muzeum.

Na zakończenie w Sali Zegarowej MZL czekał na uczestników spotkania wielki tort ozdobiony setką czerwonych kwadracików z napisem “Od 100 lat wszędzie dla wszystkich” oraz.. białe parasolki symbolizujące przejrzystość i uczciwość akcji czerwonokrzyskich.