Wystawy
Śląska sztuka sakralna

Do najcenniejszych wystaw stałych Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze należy galeria śląskiej sztuki sakralnej. Ekspozycja ukazuje zabytki pochodzące z okresu od XIV do końca XVIII wieku.

Do najcenniejszych wystaw stałych Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze należy galeria śląskiej sztuki sakralnej. Ekspozycja ukazuje zabytki pochodzące z okresu od XIV do końca XVIII wieku. Są to dzieła o bogatych wartościach treściowych, ideowych i artystycznych, przybliżające kulturę duchową i materialną naszego regionu.

Początki zbioru sięgają lat 20. XX wieku, gdy w miejscowym Heimatmuseum powstał Dział Kościelny. Jego zasoby wzbogaciły po wojnie przekazy wojewódzkich konserwatorów zabytków. Na wystawie znajduje się blisko 80 obiektów z zakresu rzeźby, malarstwa i rzemiosła, tworzących dwa zespoły: późnogotycki i barokowy. Ekspozycję sztuki gotyckiej tworzą głównie rzeźby wolnostojące i ołtarzowe. Największymi obiektami są dwa ołtarze szafiaste z XV i XVI wieku. Niemal wszystkie prezentowane obiekty powstały w anonimowych warsztatach snycerskich. Twórczość rzeźbiarską w średniowieczu uprawiali głównie rzemieślnicy cechowi, realizujący zamówienia według określonego kanonu figuralnego. Na północno-zachodnich terenach Dolnego Śląska na przełomie XV i XVI wieku działał Mistrz ołtarza z Gościszowic. Tworzył najprawdopodobniej od 1499 do około 1520 roku. Z dorobkiem tego warsztatu łączy się około 15 zachowanych zespołów ołtarzowych oraz pewna ilość pojedynczych zabytków rzeźbiarskich.

Dominującą pozycję pod względem ilości w zbiorze Działu Sztuki Dawnej zajmują rzeźby XVII i XVIII – wieczne, z najpopularniejszym wyobrażeniem Chrystusa Zmartwychwstałego. Do nielicznych dzieł kamiennych na wystawie należy XVII-wieczne przedstawienie kanonika praskiego Jana Nepomucena – najpopularniejszego świętego doby baroku na Śląsku. Pośród dzieł barokowych poziomem artystycznym wyróżnia się figuralna grupa “Zaślubin Marii”. Obok prezentowany jest XVIII-wieczny obraz “Pocałunek Józefa” powstały według pierwowzoru dzieła Michała Leopolda Willmana – wybitnego śląskiego malarza barokowego, tworzącego wraz z uczniami dla wielu tutejszych kościołów. Obok dzieł rzeźbiarskich i malarskich na wystawie znalazły się także wyroby rzemiosła z XVII – wiecznym cyborium ołtarzowym oraz świecznikami, kielichem mszalnym z ampułkami czy misą chrzcielną.

Dodatkowy, współczesny kontekst nadaje ekspozycji mitra papieża Jana Pawła II będąca podarunkiem Stolicy Apostolskiej i Kurii Biskupiej w Zielonej Górze dla Muzeum. Ten szczególny obiekt zainaugurował nabytki sztuki sakralnej w nowym trzecim tysiącleciu.

Galeria Sztuki Sakralnej to ekspozycja stała, na której prezentowane są obiekty pochodzące ze zbiorów Działu Sztuki Dawnej zielonogórskiego muzeum. O wizerunku i odbiorze wystawy decydują jednak nie tylko muzealia pokazywane w ramach stałej ekspozycji – w Galerii Sztuki Śląska Lubuskiego organizowane są także wystawy i pokazy czasowe.