Wystawy
Wielkopolanie ku Niepodległej – wystawa i panel naukowy

20 marca 2019 roku (środa) o godz. 12.00 przed gmachem Muzeum Ziemi Lubuskiej nastąpi uroczyste otwarcie wystawy plenerowej zatytułowanej Wielkopolanie ku Niepodległej – w stulecie zwycięskiego powstania 1918-1919.

Przygotowana przez Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu wystawa upowszechnia wiedzę o zwycięskim Powstaniu Wielkopolskim w rocznicę jego stulecia i jest zarazem elementem upamiętnienia setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku. W poszczególnych modułach ekspozycji, umieszczonych przez budynkiem Muzeum na deptaku, zwiedzający będą mogli poznać historię XIX-wiecznej drogi Wielkopolan do niepodległości: dzieje powstania wielkopolskiego, udział wojsk wielkopolskich w walkach o granice Rzeczypospolitej oraz sposoby kultywowania pamięci o zwycięskim zrywie. Prezentację stworzono z myślą o mieszkańcach największych polskich miast, w których jest ona prezentowana od końca grudnia 2018 do czerwca 2019 roku. Po jej inauguracji w Poznaniu obejrzeli ją już mieszkańcy Warszawy, Świętochłowic i Wrocławia. W dniach od 20 do 31 marca 2019 roku będą ją mogli zobaczyć mieszkańcy Winnego Grodu.

Podczas uroczystości nie zabraknie spotkania z Ułanami Poznańskimi umundurowanymi i uzbrojonymi zgodnie z regulaminami obowiązującymi w czasie powstania. W bezpośrednim sąsiedztwie wystawy Członkowie Ochotniczego Reprezentacyjnego Oddziału Ułanów Miasta Poznania w barwach 15. Pułku Ułanów Poznańskich zaprezentują pokazy wyszkolenia kawaleryjskiego, musztry konnej, władania lancą oraz szablą przy użyciu charakterystycznych „śpiewanych” komend.

Bezpośrednio po wernisażu ok. godziny 12.15 w Sali Witrażowej MZL odbędzie się dyskusja panelowa, podczas której przestawione zostaną referaty o Powstaniu Wielkopolskim: prof. Tomasz Nodzyński opowie o roli frontu zachodniego w Powstaniu Wielkopolskim, dr Włodzimierz Kwaśniewicz wystąpi z prelekcją pt. Uzbrojenie w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919, natomiast Jerzy Przybecki poinformuje słuchaczy o działalności Lubuskiego Oddziału Towarzystwa Wielkopolskiego. W dyskusji udział weźmie również dr hab. Olaf Bergmann – kurator wystawy, który wygłosi prelekcję  pt. Najważniejsze aspekty Powstania Wielkopolskiego.

Po spotkaniu odbędzie się koncert pieśń patriotycznych pt. Kartka z powstania w wykonaniu Jaśminy Pawłowskiej, skrzypaczki – solistki Royal Academy of London. Historia Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 zostanie zilustrowana muzycznie wyjątkowymi aranżacjami pieśni patriotycznych bezpośrednio związanych z Wielkopolską (m.in. Pieśń rycerska Wielkopolan 1918Wśród nocnej ciszy pod LwowemMarsylianka Wielkopolska) oraz tych znanych w całej Polsce. Poszczególne utwory wykonywane podczas koncertu nie będą osobnymi wykonaniami, lecz zostaną połączone z elementami autentycznej poezji z okresu wielkopolskiego zrywu.

RELACJA Z WYDARZENIA

100. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego przypadająca na przełomie 2018 i 2019 roku wyzwoliła wiele ciekawym inicjatyw mających na celu upamiętnienie wiedzy o zwycięskim czynie zbrojnym, dzięki któremu nastąpiło przyłączenie większości Prowincji Poznańskiej do Rzeczypospolitej Polskiej. Otwarta dziś wystawa jest już trzecim wydarzeniem realizowanym w zielonogórskim muzeum, odnoszącym się do tamtych pamiętnych dni.

Ekspozycja Wielkopolanie ku Niepodległej, prezentowana przed budynkiem MZL, przyciąga uwagę zarówno w dzień, jak i w godzinach nocnych. Trudno przejść obojętnie obok estetycznych i bogatych treściowo stelaży, które dzięki oświetleniu, efektom dźwiękowym oraz nieustannie łopoczącym kilkunastu chorągwiom z białym orłem  na czerwonym tle – po prostu łapią widza w swoje sieci. Wernisaż odbywający się nietypowo, bo w samo południe, wzbogacony został o kilka atrakcji o wymiarze edukacyjnym. Towarzyszył mu pokaz użycia broni białej w wykonaniu grupy rekonstrukcyjnej. Pojawili się  więc na zielonogórskim deptaku ułani wielkopolscy na koniach oraz typowi mieszkańcy regionu w strojach z epoki z Ochotniczego Reprezentacyjnego Oddziału Miasta Poznania. Bardzo sympatycznym, ale i niespodziewanym akcentem stał się miniwystęp grupy maluchów z Miejskiego Przedszkola nr 34, którzy ad hoc odśpiewali piosenkę “Przybyli ułani pod okienko”.

W otwarciu wystawy wzięli udział m.in. dyrektor Muzeum Niepodległości w Poznaniu – Tomasz Łęcki, prof. Olaf Bergmann (kurator ekspozycji), wicemarszałek Województwa Lubuskiego Łukasz Porycki, a także potomkowie powstańców, członkowie zielonogórskiego oddziału Towarzystwa Przyjaciół Powstania Wielkopolskiego oraz wielu mieszkańców Winnego Grodu.

Tuż po wernisażu goście przenieśli się do Sali Witrażowej MZL, gdzie rozpoczął się panel naukowy, w którym zabrali głos: prof. Olaf Bergman, prof. dr hab. Tomasz Nodzyński, dr Włodzimierz Kwaśniewicz oraz Jerzy Przybecki  prezes Lubuskiego Oddziału Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego. Wśród wystąpień ciekawie wybrzmiał głos przewodniczącej Rady Młodzieżowej TPPW Katarzyny Zielińskiej, która opowiedziała sposobach popularyzacji wiedzy czynu powstańczego wśród młodego pokolenia. Zdaniem prelegentki winno odbywać się to bez patosu i nadmiernej egzaltacji. Panel moderowała dr Izabela Korniluk.

Zwieńczeniem spotkania był spektakl poetycko-muzyczny pt. Kartka z powstania w reżyserii Tomasza Pawłowskiego.  Przed publicznością wystąpił zespół muzyków wraz z solistką Jaśminą Pawłowską, skrzypaczką Royal Academy of London.

 

Kurator wystawy:
prof. Olaf Bergmann

Opiekun wystawy ze strony MZL:
dr Izabela Korniluk