Aktualności
Międzynarodowe Sympozjum Badawcze

Zaproszenie na Międzynarodowe Sympozjum Badawcze  „Hommage à Jan Buck” – lubuskie i dolnośląskie konteksty: geografia, historia i sztuka

Muzeum Ziemi Lubuskiej, al. Niepodległości 15, 65-048 Zielona Góra

2.02.2024 r., godz. 13:30

Organizatorzy i Partnerzy:

Instytut Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Zielonogórskiego
Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze
Muzeum Serbołużyckie, Budziszyn
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli z Zielonej Góry

Kierownictwo naukowe projektu badawczo-wystawienniczeqo „Hommaqe à Jan Buck” oraz sympozjum i moderacja:
dr Lidia Głuchowska, Instytut Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Zielonogórskiego

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na międzynarodowe sympozjum badawcze organizowane w ramach projektu naukowo-wystawienniczego „Hommage à Jan Buck” (2022–2025) zainicjowanego przez Instytut Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Zielonogórskiego pod kierownictwem naukowym dr Lidii Głuchowskiej. Odbywa się ono z okazji 100. rocznicy urodzin Jana Buka/Bucka (1922–2019), który uchodzi za najwybitniejszego artystę serbołużyckiego, gdyż wyprowadził sztukę swej nacji z wąskiej sfery ekskluzywnego folkloryzmu, w której tkwiła z oporu przeciw asymilacją z dominującą kulturą niemiecką, otwierając jej drogę ku europejskiemu modernizmowi. Dokonania Jana Buka/Bucka są symbolem tożsamości Serbołużyczan, dziś zamieszkujących część terenów Brandenburgii i Saksonii, a dawniej także obszary przynależące do obecnych polskich województw lubuskiego i dolnośląskiego.

Sympozjum z udziałem historyków i historyków sztuki z Łużyc i z Polski, a także pasjonatów problematyki serbołużyckiej i świadków z epoki, w tym artystów, którzy przyjaźnili się z Janem Bukiem/Buckiem, ma bardzo istotne znaczenie dla przypomnienia przeszłości i zaakcentowania dynamiki współczesnych polsko-serbołużyckich kontaktów kulturalnych w transgranicznym regionie po obu stronach Odry i Nysy Łużyckiej. Wielogłosowa i interdyscyplinarna debata uświadomić ma zebranym wiele słabo znanych faktów dotyczących dziejów, geografii politycznej oraz kultury rdzennych zachodniosłowiańskich mieszkańców tych terenów, a także dać wgląd w sztukę serbołużycką i najnowszą twórczość plastyczną pracowników Instytutu Sztuk Wizualnych w Zielonej Górze powstającą w ramach projektu „Hommage à Jan Buck”.

Program adresowany jest nie tylko do specjalistów omawianych dziedzin nauki oraz miłośników sztuki i artystów, lecz również do studentów, doktorantów i działaczy regionalnych. Gorąco zapraszamy również nauczycieli przedmiotów historia, wiedza o społeczeństwie, język polski oraz historia i teraźniejszość, a także geografia i plastyka do przybycia wraz ze szczególnie zainteresowanymi uczniami, gdyż tematyka sympozjum ma wielorakie odniesienia do treści podstawy programowej w szkole średniej.

Szczególną atrakcją będą pokaz oryginalnego stroju serbołużyckiego z terenów Wschodnich Dolnych Łużyc/z okolic Lubska oraz występ zespołu wokalnego MAMADA, który wykona dolno- i górnołużyckie piosenki ludowe, pozwalając wsłuchać się w brzmienie pokrewnych polszczyźnie języków zachodniosłowiańskich sąsiadów. Odbędzie się on w ramach podwójnego wernisażu wystaw „Wszystko jest pejzażem. Serbołużycki malarz Jan Buck” oraz „Hommage à Jan Buck (IV): WSZĘDZIE – NIGDZIE – DOM”, który zwieńczy całe wydarzenie.

Zgłoszenia prosimy wysyłać najpóźniej do 25.01.2024 r. na adres l.gluchowska@isw.uz.zgora.pl

Patronaty nad projektem „Hommage à Jan Buck” objęli:

Premier Wolnego Kraju Saksonia – Michael Kretschmer
Premier Kraju Związkowego Brandenburgia – dr Dietmar Woidke
Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu – Martin Kremer Marszałek Województwa Dolnośląskiego – Cezary Przybylski
Marszałek Województwa Lubuskiego – Marcin Jabłoński
Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego – prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski
Rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu – prof. Wojciech Pukocz

Cieszymy się bardzo na Państwa przybycie!

Dyrektorka Instytutu Sztuk Wizualnych Uniwersytetu  Zielonogórskiego – prof. Paulina Komorowska-Birger
Dyrektor Muzeum Ziemi Lubuskiej – Leszek Kania
Marszałek Województwa Lubuskiego – Marcin Jabłoński
Dyrektorka Muzeum Serbołużyckiego w Budziszynie – Christina Boguszowa/Bogusz
Dyrektorka Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze – Marzena Pulik-Sowińska

Program Sympozjum

2.02.2024 r., qodz. 13.30-16.30, Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, sala witrażowa

13.30-14.00 Powitanie

 • Dyrektor Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze – Leszek Kania
 • Konsul Generalny Niemiec we Wrocławiu – Martin Kremer
 • Dyrektorka Biura Saksonii we Wrocławiu – Anna Leniart
 • Członek Zarządu Województwa Lubuskiego – Tadeusz Jędrzejczak
 • Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego –  prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski
 • Pełnomocniczka Serbołużyczan Miasta Chociebuż – Anna Kosacojc-Koselowa/Kossatz-Kosel
 • Dyrektorka Muzeum Serbołużyckiego w Budziszynie – Christina Boguszowa/Bogusz
 • Dyrektorka Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze – Marzena Pulik-Sowińska

14.00-16.30 Obrady plenarne

 1. dr Lidia Głuchowska, Instytut Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Zielonogórskiego
  Hommage à Jan Buck – ku decentralizacji kanonu historii sztuki
 2. dr Pëtš Šurman/Peter Schurmann, Instytut Serbołużycki, Chociebuż
  Relacje serbołużycko-polskie wobec zmieniających się podziałów granicznych
 1. prof. Tomasz Jaworski, Instytut Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego, prezes Towarzystwa Studiów Łużyckich
  O polskiej sorabistyce oraz dziejach i dorobku Towarzystwa Studiów Łużyckich w Zielonej Górze (1992-2017)
 2. dr Tomasz Fetzki, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Zielonogórskiego
  Ślady kultury serbołużyckiej w Lubuskiem i Dolnośląskiem – impresje pasjonata

Przerwa na kawę

 1. dr Agnieszka Łachowska, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Głogowie
  Pragmatyzm mikrostruktur społecznych Serbołużyczan – troska o tożsamość, kulturę materialną i stroje ludowe. Analiza w oparciu o tradycyjne wzornictwo we wschodniej części Dolnych Łużyc
 1. dr Karolina Zychowicz, Instytut Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Zielonogórskiego/ Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego
  Jan Buk/Buck a ruch plenerowy w Polsce

Debata: Świadkowie z epoki o relacjach polsko-serbołużyckich i Janie Buku/Bucku

 1. Piotr Gaglik, Towarzystwo Polsko-Serbołużyckie, Oddział Dolnośląski we Wrocławiu
  Moje półwiecze z Łużyczanami
 2. Pètr Buk/Peter Buck, syn artysty
  Mój ojciec Jan Buk/Buck i jego kontakty z polską sceną artystyczną
 1. Lubuscy artyści wizualni o Plenerach Energetycznych, wystawach na Łużycach i przyjaźni z Janem Bukiem/Buckiem
  • Adam Bagiński
  • Henryk Krakowiak
  • Grażyna Michalak-Bazylewicz

17.00-19.00 Podwójny wernisaż wystaw

„Wszystko jest pejzażem. Serbołużycki malarz Jan Buck“ oraz „Hommage à Jan Buck (IV): WSZĘDZIE – NIGDZIE — DOM“

Oprawa muzyczna – występ zespołu MAMADA, pieśni górno- i dolnołużyckie (cz. I)

17.15-17.45 Wprowadzenie:

 • Leszek Kania – dyrektor Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze
 • dr Lidia Głuchowska – kierowniczka projektu „Hommage à Jan Buck“, Instytut Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Zielonogórskiego
 • Christina Boguszowa/Bogusz – kierowniczka cyklu wystaw „Wszystko jest pejzażem. Serbołużycki malarz Jan Buck“, dyrektorka Muzeum Serbołużyckiego w Budziszynie
 • dr Radosław Czarkowski, prof. UZ – kurator wystawy „Hommage à Jan Buck (IV): WSZĘDZIE — NIGDZIE — DOM“, Instytut Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Zielonogórskiego

17.45-18.00 Oprawa muzyczna:

Występ zespołu MAMADA, pieśni górno- i dolnołużyckie (cz. II)

 

HOMMAGE À JAN BUCK, 2022-2025. Projekt badawczo-wystawienniczy Instytutu Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Zielonogórskiego

Twórczość bodaj najważniejszego serbołużyckiego artysty XX wieku, Jana Buka/Bucka (1922-2019), który radykalnie przełamał ekskluzywny folklorystyczny paradygmat lokalnej sztuki i utorował jej drogę ku europejskiemu modernizmowi, jest wciąż zbyt mało znana na wschód od polsko-niemieckiej granicy. Stało się to, jeszcze podczas przygotowywań publikacji Wszystko jest pejzažem. Serbołużycki malarz Jan Buck i serii wystaw o tym samym tytule z okazji 100. rocznicy urodzin artysty, punktem wyjścia dla projektu Hommage à Jan Buck (2022-2025). Został on zainicjowany w Instytucie Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Zielonogórskiego i składa się z serii sympozjów badawczych i forów naukowych oraz wystaw sztuki współczesnej, które odbywają się równolegle z retrospektywą Jana Bucka w Niemczech – na Łużycach oraz w Polsce – we Wrocławiu i Zielonej Górze. Ze sceną artystyczną w tych dwóch miast utrzymywał on bowiem szczególnie bliski kontakt.

Projekt Hommage à Jan Buck wnosi istotny wkład w międzynarodowe badania mające na celu rewizję tradycyjnej hierarchicznej geografii kulturowej i decentralizację kanonu historii sztuki. Odnosi się również – zwłaszcza w swojej części artystycznej – do kultur pamięci związanych z procesami migracji i przesiedleń, a także do pytań o status mniejszości narodowych w kontekście lokalnym i globalnym. W zakresie horyzontalnej historii sztuki projekt zorientowany jest na wnikliwsze przebadanie i wzmocnienie wymiany kulturowej między „peryferiami” po obu stronach granicy polsko-niemieckiej oraz zrozumienie fenomenu transgranicznego regionu Łużyce.

Dotychczas w ramach projektu zorganizowano cztery konferencje naukowe w Budziszynie, Chociebużu i Wrocławiu, skupiające się z jednej strony na życiu i twórczości Jana Buka/Bucka jako symbolu serbołużyckiej tożsamości, a z drugiej na dynamice polsko- niemieckich i serbołużycko-polskich interakcji kulturowych.

Ponadto do tej pory zrealizowano pięć wystaw towarzyszących z pracami polskich, serbołużyckich i niemieckich artystów – Hommage à Jan Buck (I).’ Żyliśmy jutro w muzeum – Energijowa fabrika Hórnikecy/Energiefabrik Knappenrode oraz Hommage à Jan Buck (II):

Widzieliśmy miejsce i Po węglu… Twarze i krajobrazy Lużyc w Starej Fabryce Płótna Żaglowego w Chociebużu, a także Hommage à Jan Buck (III): Oswojeni w Arsenale Miejskim oraz Hommage ä Jan Buck (III): Tomasz Mielech. Śladami pamięci w Biurze Wolnego Państwa Saksonii we Wrocławiu.

Różnorodność reprezentowanych na nich technik nawiązuje do interdyscyplinarnego charakteru twórczości Jana Buka/Bucka. Pod względem treści odzwierciedlają jego doświadczenia – miejsca, do których podróżował, jego twórczą wymianę z Polską, jego uznanie dla lokalnej tożsamości i środowiska oraz jego doświadczenie ucisku i prześladowań przez systemy totalitarne. Niektóre z prezentowanych prac odnoszą się bezpośrednio do wypowiedzi Jana Buka/Bucka na temat sztuki i tematów, które eksplorował w swoim malarstwie, takich jak fascynacja odkrywaniem kosmosu i światłem miejsc, które odkrywał podczas swoich licznych podróży artystycznych. Ważnym punktem odniesienia jest również krajobraz i materialne dziedzictwo kulturowe transgranicznego regionu Łużyce, którego część należy dziś do polskich województw lubuskiego i dolnośląskiego.

Monumentalny projekt Hommage ä Jan Buck – pionierski w dziedzinie polsko-serbołużycko-niemieckiej historii sztuki współczesnej — zostanie zakończony w styczniu 2025 roku w Złym Komorowie/Senftenbergu i podsumowany serią publikacji i filmów.

Dr Lidia Głuchowska
Kierowniczka naukowa projektu Hommage à Jan Buck Instytut Sztuk Wizualnych, Uniwersytet Zielonogórski

Sympozjum HOMMAGE a JAN BUK. Zaproszenie i program

Sympozij HOMMAGE a JAN BUK. Preprosenje a program

Symposium HOMMAGE a JAN BUK. Psepsosenje a program

Symposium HOMMAGE a JAN BUCK. Einladung u. Programm

Symposium HOMMAGE a JAN BUCK. Invitaion and program

Plakat PL

Poster ENG