„A dookoła obcy świat…”. Pierwsze powojenne lata na Ziemi Lubuskiej

„A DOOKOŁA obcy świat…”. Pierwsze powojenne lata na Ziemi Lubuskiej / Muzeum Ziemi Lubuskiej, Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Ziemi Lubuskiej / Anitta Maksymowicz / [proj. graf. Emilia Ćwilińska], 2016. – 22 s. : il.; 21 cm. – ISBN 978-83-88426-97-1

Folder towarzyszący wystawie „A dookoła obcy świat…” – pierwsze powojenne lata na Ziemi Lubuskiej, przybliża pionierski etap – przełomu lat 40. i 50. – długiej i trudnej drogi, która prowadziła do oswojenia tych ziem przez jej mieszkańców.

Cena: 4,00 zł