E-usługi

Z początkiem 2018 roku Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze odda do Państwa dyspozycji nowoczesny pakiet e-usług. Innowacyjne rozwiązania radykalnie przeobrażą nie tylko metody pracy muzealników, ale przede wszystkim sposób komunikacji z odbiorcami poprzez zastosowanie internetu, a w szczególności aplikacji mobilnych. Dzięki tym zabiegom dostęp do bogatej oferty jaką posiada nasza instytucja, stanie się jeszcze szerszy.Przypomnijmy, że zielonogórskie Muzeum zarządza jedną z największych kolekcji zabytków na terenie województwa i prowadzi aktywną działalność edukacyjno-upowszechnieniową. Jego misją jest gromadzenie oraz ochrona materialnego i duchowego dziedzictwa kulturowego ziem nad środkową Odrą, którym po II wojnie światowej nadano historyczną nazwę Ziemia Lubuska.

W skład pakietu e-usług udostępniających zasoby Muzeum wchodzą następujące narzędzia:

 • Interaktywne Muzeum aplikacja umożliwi szerszy dostęp do oferty wzbogacając wiedzę i posłuży zwiększeniu doznań podczas zwiedzania muzeum w Zielonej Górze.
  Aplikacja Interaktywne Muzeum, którą można pobrać w sklepie App Store lub Google Play i zainstalować w smartfonie lub tablecie, ułatwia zwiedzanie Muzeum oraz umożliwia uzyskanie dodatkowych informacji na temat wystaw lub poszczególnych obiektów. Na ekspozycjach zamontowanych zostało ok. 40 iBeaconów, które dzięki technologii Bluetooth umożliwiają dostęp do poszerzonych opisów zabytków. W tym celu można również skorzystać z umieszczonych w wielu miejscach kodów QR.Ponadto, na salach ekspozycyjnych i w holu znajdują się cztery infokioski z bogatym zasobem wiadomości o Muzeum, zbiorach poszczególnych działów oraz wystawach stałych i czasowych.
 • e-bilet aplikacja pozwala na zakup biletu do Muzeum przez internet. W ramach projektu dostępny jest także system elektronicznej rezerwacji wybranej sali muzealnej oraz internetowej sprzedaży reprodukcji muzealiów i publikacji.
 • Elektroniczny system rezerwacji sal użytkownicy będą mieli dostępne formularze online za pośrednictwem których będą mogli wstępnie zarezerwować wybraną salę.
 • System internetowej sprzedaży reprodukcji muzealiów za pośrednictwem sklepu będzie można: dokonać zakupu gotowych dzieł sztuki lub ich reprodukcji oraz zamówić np. widokówki lub fotografie dostępne w zbiorach Biblioteki.

Zachęcamy do obejrzenia filmu promującego projekt.

 

Start aplikacji

Menu aplikacji

Menu aplikacji > wystawy

Menu aplikacji > skaner QR

Główny cel projektu:

 • Zwiększenie dostępu e-usług publicznych w zakresie upowszechniania wiedzy o historii, kulturze, tradycjach i zabytkach regionu, oferowanych przez Muzeum Ziemi Lubuskiej mieszkańcom i instytucjom z terenu Województwa Lubuskiego. Jest to szczególnie ważne w kontekście kształtowania tożsamości regionalnej i tworzenia społeczeństwa obywatelskiego.

Cele szczegółowe:

 • Zwiększenie o 4 sztuki – liczby e-usług oferowanych mieszkańcom i instytucjom z terenu Województwa Lubuskiego,
 • Poprawa jakości obsługi mieszkańców poprzez ułatwienie dostępu do wiedzy o zabytkach, historii i kultury,
 • Poprawa jakości infrastruktury ICT Muzeum Ziemi Lubuskiej poprzez zakup i montaż sprzętu oraz oprogramowania,
 • Ujednolicenie elektronicznej bazy danych nt. zabytków, historii, kulturze.
Plan finansowy projektu:

 • Wydatki ogółem – 599.071,50 zł
 • Wydatki kwalifikowalne – 487.050,00 zł
 • Wydatki niekwalifikowalne – 112.021,50 zł
 • Źródła finansowania:
  – środki UE – 413.992,50 zł
  – wkład własny z budżetu Województwa Lubuskiego – 185.079,00 zł