Muzeum Ziemi Lubuskiej od wielu lat realizuje zajęcia dla dzieci przedszkolnych w ramach „Muzealnej Akademii Przedszkolaka”. Podczas spotkań, które mają charakter interaktywny, przedszkolacy nie tylko słuchają i oglądają ale także same tworzą. W części teoretycznej zajęć dzieci zapoznają się z różnymi zagadnieniami z dziedziny sztuki i historii a w części warsztatowej tworzą prace plastyczne. Spotkania odbywają się w Sali Edukacyjnej Muzeum oraz na salach ekspozycyjnych.

„Muzealna Akademia Przedszkolaka” obejmuje zajęcia ujęte w trzy cykle tematyczne. Pierwszy z nich pt. Zielona Góra – nasze miasto” zawiera tematy poświęcone dziejom i tradycjom naszego miasta. Drugi, zatytułowany “Podróże w dawne czasy” przenosi najmłodszych w przeszłość. Podczas tych zajęć prezentowane są dawne przedmioty codziennego użytku, a uczestnicy dowiadują się w jaki sposób ich używano i zgadują do czego służyły. Punktem wyjścia cyklu trzeciego pt. “Spotkania ze sztuką” są zbiory muzealne, dzięki którym dzieci poznają podstawowe zagadnienia z historii sztuki, a także uczą się jak patrzeć na dzieło sztuki i odnajdować ukryte w nich treści.

Zapraszamy nauczycieli przedszkolnych do aktywnej współpracy w ramach „Muzealnej Akademii Przedszkolaka”.

Jak zamówić spotkanie w ramach
MUZEALNEJ AKADEMII PRZEDSZKOLAKA?

Rezerwacja:

  • Zajęcia edukacyjne można zamówić osobiście, telefonicznie lub pocztą elektroniczną w Dziale Oświatowym Muzeum Ziemi Lubuskiej,
  • al. Niepodległości 15, 65-048 Zielona Góra,
  • tel. 68 327 23 45, wew. 19 / oswiatowy1@mzl.zgora.pl, oswiatowy2@mzl.zgora.pl, oswiatowy3@mzl.zgora.pl
  • od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00 – 15.00

Koszt zajęć:

  • dzieciom do lat 7 przysługują bilety bezpłatnego wstępu do Muzeum, grupy ponoszą jedynie koszt za zajęcia edukacyjne – 60 zł
  • płatności dokonywane są bezpośrednio przed zajęciami, w kasie Muzeum

Informacje dodatkowe:

  • lekcje odbywają się od wtorku do piątku, w godzinach 10.00 – 15.00 (rozpoczęcie lekcji: między godz. 10.00 a 13.00)
  • czas trwania zajęć uzależniony jest od tematu i wynosi odpowiednio od 45 do 60 minut
  • grupy mogą liczyć maksymalnie 25 dzieci
  • zajęcia edukacyjne prosimy zamawiać z dwutygodniowym wyprzedzeniem