Muzeoferie 2022

W dniach 18– 28 stycznia 2022 r. w Muzeum Ziemi Lubuskiej odbędą się warsztaty edukacyjno-plastyczne pt. „Wątek i osnowa – zacznijmy od nowa. Powrót do tradycji”. Zapraszamy na nie uczniów szkół podstawowych, którzy będą spędzać czas wolny od zajęć szkolnych na zimowych półkoloniach (grupy zorganizowane).

Zajęcia odbywać się będą we wtorki, środy, czwartki i piątki. Każde z nich składać się będzie z dwóch części: edukacyjnej oraz warsztatowej.

W części edukacyjnej najmłodsi poznają historię naszego miasta i regionu w kontekście wielowiekowej tradycji tkackiej – w oparciu o wystawę pt. „Dziedzictwo i współczesność. Zielona Góra – region lubuski”. Podczas spotkania uczestnicy będą mogli z bliska zobaczyć zgromadzone obiekty dotyczące historycznego rzemiosła (np. warsztat tkacki z XIX w.), jak i te z czasów istnienia w Zielonej Górze zakładów Polskiej Wełny. Realizacja tematu zostanie wzbogacona specjalnie przygotowaną prezentację, dzięki której uczniowie poznają terminy związane z tkactwem oraz zapoznają się z krótką instrukcją i zasadami wykonania kilimka.
W części warsztatowej każdy uczestnik wykona własnoręcznie swój kilimek, zgodnie ze wskazówkami edukatora, co będzie okazją do praktycznego poznania podstawowego warsztatu tkackiego.
Po zakończeniu zajęć uczestnicy będą dysponować wiedzą, dotyczącą  tradycyjnego rzemiosła o znaczeniu historycznym dla Zielonej Góry oraz podstawowymi umiejętnościami tkackimi, umożliwiającymi tworzenie rękodzieła na poziomie warsztatu dziecięcego.

Zgłoszenia przyjmuje Dział Oświatowy MZL: tel. 68 327 23 45 wew. 19

W zgłoszeniu należy podać:  termin, liczbę i wiek uczestników oraz telefon kontaktowy do opiekuna grupy.

Zapraszamy do  rezerwowanie terminów warsztatów.

Zrealizowano przy pomocy finansowej
Miasta Zielona Góra