Muzeoferie 2023

Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze zaprasza uczniów szkół podstawowych, którzy będą spędzać czas wolny od zajęć szkolnych na zimowych półkoloniach (grupy zorganizowane) na trwające w dniach 31.01. – 10.02. 2023 r. warsztaty edukacyjno-plastyczne pt. „Legendy blask w zimowy czas. Zielona Góra – śladami dawnych mieszczan”.

Oferta została przygotowana z myślą o historii rozwoju gospodarczego naszego miasta oraz o życiu codziennym dawnych mieszkańców Zielonej Góry w kontekście jubileuszu 800-lecia istnienia Zielonej Góry i 700-lecia uzyskania praw miejskich. Tegoroczne Muzeoferie  przybliżą uczestnikom warsztatów historię Zielonej Góry w oparciu o legendę i fakty historyczne, a tym samym rozbudzą zainteresowania bogactwem historycznym i kulturowym naszego miasta i regionu. Zajęcia zostaną zrealizowane przez Dział Oświatowy MZL przy współpracy z Działem Historycznym.

W części edukacyjnej – podczas specjalnie przygotowanej prezentacji, uczestnicy warsztatów usłyszą legendę „O Bergu i Zielonej” oraz poznają ciekawostki dotyczące takich rzemiosł, jak np. kaletnictwo, bednarstwo, snycerstwo, bartnictwo, kołodziejstwo czy rymarstwo. Dowiedzą się także o dawnych środkach płatniczych oraz będą mogli zobaczyć kolekcję monet i banknotów ze zbioru numizmatycznego Muzeum Ziemi Lubuskiej, obejmującego m.in. czasy starożytne i średniowieczne. Odniesieniem do historii Zielonej Góry i regionu oraz dziejów gospodarczych tych ziem, będą także unikatowe zielonogórskie „pieniądze zastępcze” oraz, obecne na stałych ekspozycjach, historyczne dokumenty cechowe, pieczęcie i dawne przedmioty codziennego użytku.

W części warsztatowej – każdy uczestnik wykona własną lnianą sakiewkę na skarby, stosując poznane podczas prezentacji metody dekorowania tkanin przy wykorzystaniu rękodzielniczych technik drukarskich, m.in. tzw. malowania szablonowego. To działanie rozwinie w uczniach zdolności manualne i kreatywność oraz takie umiejętności jak: cierpliwość i dokładność wykonania. Uczestnicy będą wykonywać zdobienia przy użyciu farb do tkanin i farb akrylowych. Ozdobią też sakiewki dodatkami pasmanteryjnymi i cekinami. W zadaniu zostaną uwzględnione potrzeby oraz możliwości poznawcze i manualne uczniów młodszych klas szkół podstawowych.

Zajęcia dostarczą uczestnikom wiadomości, dotyczących dziejów Zielonej Góry w zakresie: gospodarczego rozwoju naszego miasta, dawnych środków płatniczych oraz historycznego rzemiosła istotnego dla dawnych mieszczan Zielonej Góry. Umożliwią także tworzenie oryginalnego rękodzieła na poziomie warsztatu dziecięcego.

Zajęcia odbywać się będą od wtorku do piątku w godz. 10:00 -14:00

Zgłoszenia przyjmuje Dział Oświatowy MZL:  tel. 68 327 23 45 w. 19

W zgłoszeniu należy podać:

termin, liczbę i wiek uczestników oraz tel. kontaktowy do opiekuna grupy.