Honorowi Mecenasi MZL

W podziękowaniu za życzliwość w realizacji misji naszego Muzeum i pomoc w ochronie dziedzictwa kulturowego Dyrektor Muzeum dr Andrzej Toczewski oraz Przewodniczący Rady Muzeum prof. Czesław Osękowski nadali tytuł Honorowego Mecenasa Muzeum Ziemi Lubuskiej następującym firmom i instytucjom:

2015 rok

2013 rok

2010 rok