Nagroda Kulturalna Prezydenta Zielonej Góry dla Muzeum Ziemi Lubuskiej – 8 IX 2010

8 września 2010 roku w sali ślubów zielonogórskiego ratusza odbyła się uroczystość wręczenia Nagród Kulturalnych Miasta Zielona Góra na rok 2010. W tym roku jedną z nagród zbiorowych przyznano Muzeum Ziemi Lubuskiej. Prezydent Zielonej Góry – Janusz Kubicki – na ręce dyrektora Andrzeja Toczewskiego złożył serdecznie gratulacje oraz podziękowania za pracę MZL. Nagrodę przyznano Muzeum – jak powiedział Janusz Kubicki – za działalność, która zwraca uwagę i unaocznia znaczenie zabytków w naszym codziennym życiu, promowanie wartości historyczno-artystycznych oraz za dbałość o dziedzictwo kulturowe. Prezydent podkreślił także prężną działalność edukacyjną MZL oraz pracę nad wciąż większą dostępnością dla zwiedzających.

Dyrektor Andrzej Toczewski podziękował władzom miasta za dostrzeżenie i wspieranie naszych wysiłków: „Panie Prezydencie dziękuję za trafny wybór. Jest to dla nas wszystkich wspaniała chwila. Ogromnie się cieszymy z Nagrody. Misja, którą przyszło nam pełnić jest zaszczytna. Dziękuję Panu Panie Prezydencie oraz Pani Wiolecie Haręźlak, która kulturę otacza szczególną opieką”. Następnie podziękował współpracownikom. Andrzej Toczewski przy tej okazji wspomniał także dawnego dyrektora Muzeum i konserwatora zabytków, wybitnego artystę – Klema Felchnerowskiego, który swego czasu dążył to tego, by muzeum znajdowało się właśnie w zielonogórskim Ratuszu, a więc w miejscu, gdzie odbywała się Gala.

Poza Muzeum Ziemi Lubuskiej nagrody przyznano w tym roku także: Katarzyna Jarosz-Rabiej – pisarka, poetka, Aniela Anna Sidło – choreograf, pedagog, nauczyciel tańca klasycznego i ludowego, Wojciech Kozłowski – dyrektor Galerii Biura Wystaw Artystycznych, Zbigniew Śmigielski – krytyk literacki, poeta, pisarz i tłumacz literatury oraz Zielonogórski Ośrodek Kultury.

Uroczystą Galę zakończył mini recital gitarowy w wykonaniu Mateusza Urbańskiego z Państwowej Szkoły Muzycznej II st. w Zielonej Górze.