Nagroda Prezydenta Miasta “Zielona Góra bez barier 2013”

27 listopada br. w Lubuskim Teatrze im. L. Kruczkowskiego odbyła się VI Gala na rzecz osób z różnego typu niepełnosprawnością Zielona Góra bez barier 2013. Podczas uroczystości wręczone zostały nagrody będące pokłosiem konkursu, którego celem jest wyłonienie najlepiej dostosowanych, szczególnie pod kątem osób z różnego rodzaju niepełnosprawnością, obiektów i obszarów infrastruktury znajdujących się na terenie Miasta Zielona Góra.

Do konkursu, ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Zielona Góra Janusza Kubickiego oraz Oddział Lubuski Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji, zgłaszano obiekty, które rozpatrywane były w pięciu kategoriach:

– obiekt użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej do 200 m2,
– obiekt użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej powyżej 200 m2,
– budownictwo wielorodzinne
– przestrzeń publiczna
– obiekt i przestrzeń zabytkowa

Laureatem nagrody w zakresie obiektu i przestrzeni zabytkowej zostało Muzeum Ziemi Lubuskiej, które w tym roku zrealizowało projekt, dzięki któremu w naszej instytucji pojawiły się 2 platformy poziome i jedna pionowa – niwelujące różnice poziomów występujące w gmachu MZL. Inwestycja ta, nosząca nazwę “Likwidacja barier architektonicznych wraz z budową węzłów sanitarnych dla osób niepełnosprawnych w budynku Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze”, urzeczywistniona została dzięki pomocy Urzędu Marszałkowskiego i Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Nagrodę, w imieniu Dyrektora MZL, odebrał Jerzy Duber – Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego, pełniący jednocześnie rolę koordynatora prac remontowych.

Pozostali laureaci nagród głównych konkursu:

– Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Zielonogórskiego – w kategorii obiekt użyteczności publicznej powyżej 200 m2
– Salon Medyczny Active, Bogusław Glaz – w kategorii obiekt użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej poniżej 200 m2
– Rajbud Development Sp. z.o.o, Property – w kategorii budownictwo wielorodzinne
– Departament Inwestycji Miejskich i Zarządzania Drogami UM Zielona Góra za WAGMOSTAW – w kategorii przestrzeń publiczna

Dodatkowo przyznane zostały wyróżnienia dla następujących obiektów

W kategorii obiekt użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej powyżej 200m2:

– Dworzec PKP przy ul. Dworcowej
– Galeria Handlowa Drwięga przy ul. Rzeźniczaka

W kategorii obiekt użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej poniżej 200m2:

– Bistro-Bar Międzywojenka przy al. Niepodległości

W kategorii obiekt i przestrzeń zabytkowa:

– Willa Suckera – siedziba Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym Dalej Razem przy ul. Sienkiewicza
– Willa Pudłowskich przy ul. Boh. Westerplatte 32

Projekt likwidujący bariery architektoniczne w MZL zrealizowano ze środków PFRON