Udostępnianie materiałów muzealnych i usługi reprograficzne

Muzeum Ziemi Lubuskiej udostępnia swoje zbiory do fotografowania, reprodukowania lub kopiowania w celach naukowych i popularyzatorskich.
Pracownia fotograficzna oferuje usługi w zakresie wykonania dokumentacji fotograficznej czarno-białej i kolorowej zabytków muzealnych oraz wskazanych obiektów. Udostępniamy także fotografie w formie elektronicznej, skany, wydruki komputerowe i kserokopie.

Usługi w zakresie udostępniania wizerunków eksponatów, materiałów dokumentacyjnych na różnych nośnikach dokonywane są na podstawie pisemnego zamówienia skierowanego do Dyrektora Muzeum.

Cennik udostępniania i usług reprograficznych