Usługi informacyjne i kwerendy

Muzeum Ziemi Lubuskiej udziela wszelkich informacji na temat eksponatów znajdujących się w jego zbiorach. Świadczy usługi w zakresie prowadzenia kwerend, wyszukiwania materiałów, sporządzania kopii. Usługi informacyjne w odniesieniu do zbiorów świadczone są przez kierowników działów Muzeum lub osoby upoważnione przez Dyrektora Muzeum. Obejmują one obsługę kwerend, informację naukową, poradnictwo: informacyjne, bibliograficzne oraz zamówienia na zdjęcia obiektów, skany, wydruki komputerowe i odbitki kserograficzne. Wykonanie kopii materiałów świadczone jest odpłatnie według obowiązującego Cennika udostępniania i usług reprograficznych.

Osoby zainteresowane przeprowadzeniem szczegółowej kwerendy, prosimy o złożenie pisemnego wniosku do Dyrektora Muzeum z zaznaczeniem tematu, celu i zakresu badań.

Cennik usług informacyjnych i kwerend