Rok 2005

Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr, Fundusz Małych Projektów

Konferencja “Rola muzeów w turystyce i krajoznawstwie”

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programów operacyjnych oraz “Mecenatu”:

Konferencja “Rola muzeów w turystyce i krajoznawstwie” – 20.000 zł
“Promocja kultury przez Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze” – 63.000 zł
“Adaptacja i modernizacja piwnic na Muzeum Tortur” – 300.000 zł
“Zachowanie, waloryzacja i ochrona dziedzictwa kulturowego” – 250.000 zł

Miasto Zielona Góra:
Wydanie albumu Klem Felchnerowski” – 5.000 zł
Organizacja wystawy “3 x grafika” – 3.000 zł
Organizacja wystawy “Pisanki łużyckie” – 1.000 zł
Organizacja wystawy “Historia Cottbus” – 2.000 zł
Wykonanie tryptyku “Winobranie w Zielonej Górze” przez Irenę Bierwiaczonek – 15.000 zł
Organizacja wystawy “Zielonogórskie Winobrania” – 10.000 zł

Wojewódzki Urząd Konserwacji Zabytków:
Badania archeologiczne nad lokacją miasta – 20.000 zł

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej:
Publikacja książki “Inwentaryzacja-Bestandsaufnahme” – 13.500 zł