Rok 2008

Program “Znaki Czasu” – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

W ramach Programu “Znaki Czasu” Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze otrzymało środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup dwóch prac artystów – uczestników Wystaw i Sympozjów “Złotego Grona”, które organizowane były w Zielonej Górze w latach 1963-1981. Zostały zakupione dwie prace: Bez tytułu (2007, technika własna, 140×100 cm) Wojciecha Müllera oraz dzieło Teresy Miszkin Obraz z cyklu “Uwikłania” (1996, akryl, płótno, 180 x 145 cm). Zakup dzieł pozwolił uzupełnić i wzbogacić istniejącą kolekcję o dzieła z ostatniego okresu działalności artystycznej twórców o ugruntowanej już dziś pozycji w dziejach sztuki polskiej.

Dotacja w wys. 15 000 zł