Rok 2010

Miasto Zielona Góra

Dotacja na działalność wydawniczą Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze. Dzięki tym środkom udało się wydać następujące pozycje: Anitta Maksymowicz, Emigration from the Brandenburg-Silesian-Posen borderland to South Australia In the 19th Century, Andrzej Toczewski, Bitwa o Odrę, Longin Dzieżyc, Tadeusz Kuntze(1727-1793) malarz z Zielonej Góry, Arkadiusz Cincio, Historia muzeum w Zielonej Górze, Grzegorz Wanatko, Muzeum Dawnych Tortur, Leszek Kania, Kolorowa Góra: szkice o artystach zielonogórskich.
Dotacja w wys. 30.000 zł

Przygotowanie i druk książki znanego zielonogórskiego autora – Alfreda Siateckiego – opisującej dzieje Zielonej Góry – „Drugi Klucz do bramy”.
Dotacja w wys. 5.000 zł

„Odwaga nadziei” – wystawa fotografii z l’Aquili w ramach Włoskiej Nocy w Muzeum Ziemi Lubuskiej.
Dotacja w wys. 5.000 zł

Przygotowanie i druk karnetów-składanek prezentujących Muzeum Wina i Muzeum Dawnych Tortur.
Dotacja w wys. 5.000 zł

“Muzeoferie” – cykl imprez dla dzieci organizowanych podczas ferii zimowych.
Dotacja w wys. 2.000 zł

Organizacja „Zielonogórskich Zaduszek”
Dotacja w wys. 2.000 zł

Wydanie XVI tomu „Studiów Zielonogórskich”
Dotacja w wys. 4.000 zł

Województwo Lubuskie

Wydanie XVI tomu „Studiów Zielonogórskich”
Dotacja w wys. 5.000 zł