Rok 2011

Miasto Zielona Góra

Przygotowanie i druk ksiazki: Trzeci klucz do bramy A. Siateckiego – dotacja 5.000 zł
Muzeoferie – cykl imprez dla dzieci organizowanych podczas ferii zimowych – dotacja 2.000 zł
Konferencja naukowa pt. Miejsca pamięci narodowej w procesie edukacji szkolnej – dotacja 5.000 zł
Zielonogórskie Zaduszki – dotacja 3.000 złi
Wydanie XVII tomu Studiów Zielonogórskich – dotacja 4.000 zł
Wydanie drukiem Protokołów z posiedzeń Towarzystwa Rzemieślników Polskich – dotacja 2.000 zł
Rosyjska Noc w Muzeum – przygotowanie i realizacja – dotacja 5.000 zł.
Wystawa poświęcona Festiwalom Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze – przygotowanie i realizacja – dotacja 4.000 zł
My zielonogórzanie, nasz lubuski dom… Zielonogórscy Pionierzy – dotacja 2.000 zł,

Województwo Lubuskie

Wydanie XVII tomu Studiów Zielonogórskich” – dotacja 3.000 zł
Wino i winorośl świata na znaczkach pocztowych- dotacja 2.000 zł