Rok 2018
  • Realizacja projektu „Rozbudowa i uzupełnienie regionalnej kolekcji polskiej sztuki współczesnej w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze” w ramach programu MKiDN „Regionalne kolekcje sztuki współczesnej”. Okres realizacji: 02.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

Z przyjemnością informujemy, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało naszemu Muzeum dotację w wysokości 50 tys. zł na powiększenie i uzupełnienie kolekcji sztuki współczesnej w naszych zbiorach. Środki te zostały uzyskane na potrzeby projektu pn. Rozbudowa i uzupełnienie regionalnej kolekcji polskiej sztuki współczesnej w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, z Funduszu Promocji Kultury, w ramach Programu Regionalne kolekcje sztuki współczesnej, którego całkowity koszt wyniósł 64 tys. zł (kwotę 14 tys. zł zapewniło Województwo Lubuskie).

Celem tego programu jest wspieranie polskiego systemu wystawienniczego poprzez rozbudowę już istniejących wartościowych regionalnych kolekcji sztuki współczesnej. Założenie naszego projektu to rozbudowa i uzupełnienie regionalnej kolekcji sztuki współczesnej MZL na bazie już istniejących zbiorów, których istotną i niezwykle cenną część stanowią prace twórców biorących udział w dwóch wysokich rangą wydarzeniach artystycznych w przeszłości organizowanych w Zielonej Górze – wystawach i sympozjach Złotego Grona (1963-1981) oraz Biennale Sztuki Nowej (1985-1996).

Dzięki dotacji ministerialnej udało się zakupić następujące prace znakomitych reprezentantów polskiej sztuki najnowszej:

Dokonany w ten sposób zakup dzieł wzbogaca i uzupełnia istniejącą już kolekcję dzieł sztuki współczesnej Muzeum Ziemi Lubuskiej o wartościowe prace artystów biorących udział w legendarnych imprezach plastycznych organizowanych w Zielonej Górze w latach 60. – 90. XX w. – Wystawach i Sympozjach Złotego Grona oraz Biennale Sztuki Nowej. Wymienione wyżej nabytki należą do dzieł pochodzących w większości z późniejszego okresu działalności artystycznej owych czterech twórców.

Nowo zakupione prace zaprezentowane zostaną na wystawie, udostępnionej w dniach 31.10. – 18.11. 2018 r. w gmachu Muzeum. Prezentacji nowych nabytków towarzyszyć będzie program badawczo-edukacyjny promujący Kolekcję w postaci cyklu wykładów (4 spotkania), podczas których omówione zostaną sylwetki artystów i ich twórczość, w kontekście dzieł sztuki zakupionych przez MZL oraz już znajdujących się w muzealnej kolekcji:

  1. W kręgu twórców Złotego Grona: „Poeta polskiej prowincji” – o malarstwie Edwarda Dwurnika.
  2. W kręgu twórców Złotego Grona: Malarskie „uniwersum” Jana Dobkowskiego. 
  3. W kręgu twórców Biennale Sztuki Nowej: Ja i moja pracownia – o artystycznej „kuchni” Piotra C. Kowalskiego.
  4. W kręgu twórców Biennale Sztuki Nowej: Obraz jako współczesna „ikona” – o malarstwie Jacka Dłużewskiego.

Wymienione spotkania edukacyjne adresowane są do uczniów szkół o kierunku artystycznym, w tym studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Szczegółowe informacje na temat zakupionych dzieł oraz ich autorów znajdą Państwo w zakładce  https://mzl.zgora.pl/zbiory/infokioski/dzial-sztuki-wspolczesnej/

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, w ramach Programu Regionalne kolekcje sztuki współczesnej.

Zrealizowano ze środków Województwa Lubuskiego