Rok 2020
 • Realizacja projektu „Rozbudowa i modernizacja Muzeum Ziemi Lubuskiej” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach VIII Osi Priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Okres realizacji: 05.12.2016 – 29.05.2020  więcej
 • Realizacja projektu: „Zakup sprzętu komputerowego i fotograficznego do realizacji zadań statutowych Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze” w ramach programu MKiDN: „Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej”. Okres realizacji: 04.06.2020 – 30.11.2020 r. Opis projektu:

  Misją Muzeum Ziemi Lubuskiej jest gromadzenie i ochrona materialnego i duchowego dziedzictwa kulturowego Ziemi Lubuskiej. Do najważniejszych jego zadań należy upowszechnianie wiedzy o historii, kulturze, tradycjach i zabytkach regionu poprzez działalność wystawienniczą, edukacyjną, badawczą i organizację wydarzeń muzealnych. Instytucja dąży do stwarzania sprzyjających warunków uczestnictwa w kulturze i dostępu do edukacji odbiorcom niezależnie od wieku, dostępności czy ograniczeń spowodowanych niepełnosprawnością.

  W roku 2019 Muzeum złożyło w ramach Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wniosek na zadanie pn. Zakup sprzętu komputerowego i fotograficznego do realizacji zadań statutowych Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, mające na celu wzbogacenie wyposażenia do Działu Fotografiki i Promocji Medialnej MZL. Projekt został wysoko oceniony pod względem formalnym i merytorycznym i nasza instytucja otrzymała w bieżącym roku dofinansowanie w kwocie 40.000 zł ze środków finansowych MKiDN pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz 38.500 zł z budżetu Województwa Lubuskiego.

  Dzięki dotacji, zostały zakupione zestawy komputerowe wraz z monitorami, drukarkami i skanerami, programy do przygotowywania wydawnictw, aparat fotograficzny z obiektywami oraz lampą błyskową do dokumentowania zbiorów muzealnych i wydarzeń organizowanych przez MZL. Najistotniejszą wartością zakupionego sprzętu jest możliwość wykonywania na wysokim poziomie digitalizacji zbiorów muzealnych oraz  ich udostępnianie na stronie internetowej www.mzl.zgora.pl. Przy pomocy nowoczesnych komputerów i profesjonalnych programów dużo łatwiejsze będzie przygotowywanie publikacji towarzyszących wystawom takich jak plakaty, zaproszenia, foldery, katalogi oraz wydawnictw popularno-naukowych z zakresu działalności Muzeum.

  Sprzęt, na którym do tej pory był użytkowany w Dziale Fotografiki i Promocji Medialnej służył pracowni od ponad 15 lat i poza tym, że był zawodny, to nie spełniał współczesnych standardów. Warto nadmienić, że zielonogórskie Muzeum w tym roku ukończyło projekt polegający na rozbudowie i modernizacji, którego efektem było m.in. przeniesienie Działu do nowoczesnych wnętrz. Komfort pracy i nowe możliwości dopełnił nowoczesny sprzęt komputerowy i fotograficzny, zakupiony w ramach programu Infrastruktura Kultury MKiDN.

  Można śmiało powiedzieć, że główny cel zadania polegający na dostosowaniu infrastruktury Muzeum Ziemi Lubuskiej do standardów europejskich poprzez wprowadzenie istotnych zmian jakościowych w zakresie sprawności i efektywności funkcjonowania Działu Fotografiki i Promocji Medialnej został osiągnięty.

  Zadanie pn. Zakup sprzętu komputerowego i fotograficznego do realizacji zadań statutowych Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze dofinansowano ze środków Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, z godnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 • Dotacje pozyskane z Urzędu Miasta oraz z budżetu Województwa Lubuskiego tutaj