Rok 2021

Realizacja projektu „Edukacja muzealna osób z niepełnosprawnościami wzroku i słuchu – Opowieści obrazów, dotknij, poznaj, posłuchaj w ramach programu Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu: Kultura dostępna. Okres realizacji: 12.04.2021 – 31.12.2021 r.W roku 2021 roku Muzeum Ziemi Lubuskiej realizowało projekt pn. „Edukacja muzealna osób z niepełnosprawnościami wzroku i słuchu. Opowieści obrazów – dotknij, poznaj, posłuchaj”. Zadanie zostało sfinansowane przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego.
Dzięki rozbudowie MZL, dostosowano cały obiekt do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Naturalnym, kolejnym etapem prowadzącym do zaspokajania potrzeb osób z innymi dysfunkcjami było przygotowanie projektu pozwalającego na prowadzenie spotkań i zajęć w zakresie edukacji. W roku ubiegłym w ramach Programu Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu pn. Kultura Dostępna nasza instytucja złożyła wniosek o dofinansowanie zadania „Edukacja muzealna osób z niepełnosprawnościami wzroku i słuchu. Opowieści obrazów, dotknij, poznaj, posłuchaj”, który został pozytywnie rozpatrzony przez komisję oceniającą.

Działanie pierwsze

Wykonanie tyflografik dla 11 najbardziej reprezentatywnych dzieł z muzealnych kolekcji. Tyflografiki są wypukłymi obrazami, które pozwalają osobom niewidomym na poznanie, przy pomocy zmysłu dotyku. Pomoce te stanowią cenną pomoc dydaktyczną, dla odbiorców w różnym wieku.

Działanie drugie
Przygotowanie 5 audiodeskrypcji (opis treści widocznych na ekranie, płótnie itd. przekazywany drogą słuchową) na podstawie przygotowanych przez Muzeum specjalistycznych opracowań merytorycznych i dydaktycznych, odnoszących się do wybranych dzieł sztuki.
Andrzej Pronaszko Kobieta z dzieckiem, Henryk Stażewski Kompozycja barwna 20-1969, Czesław Wasilewski Martwa natura z winogronami, Ignacy Bieniek Panorama Zielonej Góry, Jerzy Tchórzewski Struktura

Działanie trzecie

Zrealizowanie 11 krótkich prezentacji filmowych dla wytypowanych eksponatów. Materiały te zostały opublikowane na muzealnym kanale YouTube, a za jego pośrednictwem na stronie internetowej MZL. Filmy zawierają ścieżkę audio oraz napisy dla osób z niepełnosprawnością słuchu. Prezentacje udostępnione online są propozycją dla osób, które nie mogą dotrzeć do Muzeum, ale również dla wszystkich tych, którzy np. ze względu na przedłużający się lockdown w 2021 roku nie mogli bezpośrednio obejrzeć zbiorów MZL.

Olga Boznańska „Dziewczynka ze słonecznikami”, Ryszard Woźniak „Cielę”, Tadeusz Kuntze „Fortuna”, gobelin „Winobranie”, Andrzej Pronaszko „Kobieta z dzieckiem”, Henryk Stażewski „kompozycja barwna 20-1969”, Czesław Wasilewski „Martwa natura z winogronami”, Marek Oberländer „Napiętnowani”, Andrzej Strumiłło „Nasza Ziemia”, Ignacy Bieniek “Panorama Zielonej Góry, Jerzy Tchórzewski „Struktura”

Działanie czwarte

Pilotażowe zajęcia edukacyjne, w ramach których wykorzystywane są wykonane wcześniej pomoce dydaktyczne – tyflografiki, audiodeskrypcje oraz prezentacje filmowe. Obejmują one 6 bezpłatnych spotkań w siedzibie Muzeum, skierowanych do osób niepełnosprawnych wzrokowo w różnym wieku, w okresie od października do grudnia 2021 r.
Przykładowe tematy lekcji: Od pejzażu do abstrakcji – tajemnice obrazów z muzealnych kolekcji (dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy), Motywy winiarskie w sztuce (osoby dorosłe i seniorzy) czy Figury, linie i materieszlakiem malarstwa współczesnego (młodzież, dorośli), Kadry historii – oblicza polskiej sztuki lat 50. XX w. (dorośli), Oblicza portretu (dzieci i dorośli).

—————————————–

Projekt „Edukacja muzealna osób z niepełnosprawnościami wzroku i słuchu. Opowieści obrazów, dotknij, poznaj, posłuchaj” jest dofinansowany ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego i realizowany w ramach programu Kultura Dostępna we współpracy partnerskiej z organizacją pożytku publicznego – Fundacją Szansa dla Niewidomych.

Realizację zadania w pełnym zakresie umożliwiło wsparcie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.

Źródła finansowania:

  • Całkowita wartość projektu – 44.492,50 zł
  • Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu – 33.000 zł
  • Województwo Lubuskie – 20.100 zł, w tym 11.492 zł, wkład własny do projektu

Zadanie ma na celu niwelowanie barier w dostępie do wiedzy o dziedzictwie kulturowym o znaczeniu narodowym osobom ze szczególnymi potrzebami spowodowanymi niepełnosprawnością.

    

  • Dotacje pozyskane z Urzędu Miasta oraz z budżetu Województwa Lubuskiego tutaj