W podziękowaniu za życzliwość w realizacji misji naszego Muzeum i pomoc w ochronie dziedzictwa kulturowego Dyrektor Muzeum dr Andrzej Toczewski oraz Przewodniczący Rady Muzeum prof. Czesław Osękowski nadali tytuł Honorowego Mecenasa Muzeum Ziemi Lubuskiej następującym firmom i instytucjom:


2015

hm2015a
hm2015b


2013
2010