Konferencja prasowa inaugurująca projekt

Informacja prasowa, Zielona Góra, dn. 22 sierpnia 2018

Zielonogórskie muzeum powiększy się. Otwarcie projektu „Rozbudowa i modernizacja Muzeum Ziemi Lubuskiej”.

Po 59 latach od ostatniej przeprowadzki, Muzeum Ziemi Lubuskiej rozpoczyna ważny projekt rozbudowy i modernizacji, którego zwieńczeniem będzie większa powierzchnia ekspozycji, a także lepsze warunki magazynowania zabytków oraz dzieł sztuki. Nowo projektowana część budynku stworzy ponadto większe możliwości dla edukacji kulturalnej dzięki nowoczesnej bazie konferencyjnej. O szczegółach projektu opowiedzą Dyrektor Muzeum Ziemi Lubuskiej, Leszek Kania oraz zaproszeni goście – podczas konferencji, która odbędzie się 31 sierpnia o godz. 12:00 w siedzibie Muzeum w sali Muzeum Wina.


Bez mała sześć dekad minęło od czasu, kiedy Muzeum Ziemi Lubuskiej (MZL) zajęło swoją obecną siedzibę. Od tamtej pory znacząco zmieniły się potrzeby kulturalne społeczności, a także przyrosła ilość zbiorów gromadzonych przez Muzeum. W tym czasie Zielona Góra prawie potroiła swoją liczbę mieszkańców, a zatem aby stworzyć sprzyjające warunki uczestnictwa w kulturze i zapewnić dostęp do edukacji odbiorcom niezależnie od wieku, przekonań, wykształcenia, czy też stopnia niepełnosprawności lub pochodzenia – co wynika wprost z misji MZL – musi się ono rozbudować.


Oprócz rozszerzenia powierzchni wystaw, znacząco poprawią się także warunki przechowywania zbiorów nie będących aktualnie w ekspozycji. To bardzo ważne, aby zabytkom i dziełom sztuki zapewnić odpowiednie warunki przechowywania, szczególnie w zakresie temperatury i wilgotności, z czym było coraz trudniej w obecnym budynku.


Dzięki rozbudowie powstaną dwa nowe ciągi ekspozycyjne, z czego jeden będzie dotyczył historii, a drugi sztuki. Nowa przestrzeń stworzy także miejsce dla jedynego w mieście obiektu pochodzenia renesansowego – kamiennego portalu z Przytoku, datowanego na 1596 r.


O celach, harmonogramie i planowanym przebiegu projektu, który nosi tytuł „Rozbudowa i modernizacja Muzeum Ziemi Lubuskiej” opowie szczegółowo, podczas konferencji prasowej, Leszek Kania – Dyrektor Muzeum Ziemi Lubuskiej.


Projekt „Rozbudowa i modernizacja Muzeum Ziemi Lubuskiej” jest częścią Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, a zgłoszony został przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego do realizacji inwestycji w ramach Kontraktu Terytorialnego. Projekt realizuje cele VIII osi i jest ściśle związany z ochroną regionalnego dziedzictwa kulturowego i rozwoju zasobów kultury.


Informacja prasowa, Zielona Góra, dn. 31 sierpnia 2018

Relacja z pierwszej konferencji prasowej poświęconej realizacji projektu „Rozbudowa i Modernizacja Muzeum Ziemi Lubuskiej”.

Za nami pierwsza konferencja prasowa poświęcona realizacji projektu „Rozbudowa i Modernizacja Muzeum Ziemi Lubuskiej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


O szczegółach tego ważnego dla miasta i regionu wydarzenia – w swoich wystąpieniach informowali:


Leszek Kania  – Dyrektor Muzeum Ziemi Lubuskiej, który stwierdził, że:


„Obiekt zyska 2 tys. metrów powierzchni użytkowej. Zmieni się jego forma zewnętrzna, a co najważniejsze przejdzie prawdziwą metamorfozę wewnętrzną. Chcemy, aby to była ekspozycja na miarę XXI. wieku. Taka, żebyśmy pokazali historię Lubuszan w sposób multimedialny. Chcemy pokazać bogactwo regionu.


– Dodał, że Muzeum będzie przedstawiać historię regionu i jego mieszkańców w sposób nowoczesny i dostępny dla każdego, ale będzie w nim także miejsce na sztukę współczesną.”


Elżbieta Anna Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego podkreśliła znaczenie inwestycji:


„- Nasza kultura i dziedzictwo jest dla nas fundamentem budowania tożsamości regionu, który wykuwa swoją historię od 20 lat. Dlatego muzeum rozbudowane w tej nowej koncepcji jest niesłychanie potrzebne. Przeznaczyliśmy spore środki w przekonaniu, że jest to jedna z najważniejszych inwestycji w obszarze kultury.”


oraz  Jerzy Duber – kierownik administracyjno-gospodarczy Muzeum Ziemi Lubuskiej, który poinformował o stanie zaawansowania realizacji projektu, przedstawił dotychczasowe działania związane z przeprowadzonymi procedurami.


Jesteśmy po pierwszym przetargu na roboty budowlane. Niestety, ponieważ firmy oferowały wykonanie robót za wyższe kwoty niż posiadamy w budżecie, musieliśmy unieważnić procedurę. Być może w poniedziałek albo w pierwszych dniach przyszłego tygodnia uda się nam ogłosić drugi przetarg.


Alicja Lubos-Schatton – przedstawicielka  firmy Vidi-Film odpowiedzialnej za aranżację wnętrz.


Jesteśmy takimi projektantami, którzy w pierwszym rzędzie wychodzą od interesujących obiektów. Natomiast multimedia są bardziej tłem. We współczesnym muzealnictwie różnie to bywa. Muzeum Ziemi Lubuskiej ma bardzo bogate zbiory. Postanowiliśmy je w odpowiedni sposób wydobyć. Ważna jest nie wielość eksponatów, ale raczej ich dobór i aranżacja. Staraliśmy się szczególnie wydobyć artefakty o wartości symbolicznej, które mówią dużo więcej niż wszelkie opisy.


Obecni na konferencji dziennikarze zadawali pytania dotyczące terminu zakończenia inwestycji i ewentualnych zagrożeń, które mogą wyniknąć z uwagi na nierozstrzygnięty I przetarg na roboty budowlane.