Zbiory
Galeria Sztuki Sakralnej

Do najcenniejszych stałych wystaw MZL w Zielonej Górze należy Galeria Sztuki Sakralnej. Ekspozycja ukazuje zabytki od XIV do końca XVIII wieku. Są to dzieła o bogatych wartościach treściowych, ideowych oraz artystycznych, przybliżające kulturę duchową i materialną naszego regionu. Początki zbioru sięgają lat 20. XX wieku, gdy w miejscowym Heimatmuseum powstał Dział Kościelny. Jego zasoby po wojnie wzbogaciły przekazy wojewódzkich konserwatorów zabytków.

Na wystawie znajduje się blisko 80 obiektów z zakresu rzeźby, malarstwa i rzemiosła, tworzące dwa zespoły: późnogotycki i barokowy. Ekspozycję sztuki gotyckiej tworzą głównie rzeźby wolnostojące i ołtarzowe oraz dwa ołtarze szafiaste z XV i XVI wieku. Niemal wszystkie prezentowane dzieła powstały w anonimowych warsztatach snycerskich. Twórczość rzeźbiarską w średniowieczu uprawiali głównie rzemieślnicy cechowi, realizujący zamówienia według określonego kanonu figuralnego. Na północno-zachodnich terenach Dolnego Śląska tworzył Mistrz ołtarza z Gościszowic, działający co najmniej od 1499 do około 1520 roku. Z jego warsztatem łączy się blisko 15 zachowanych zespołów ołtarzowych oraz pewną liczbę pojedynczych zabytków rzeźbiarskich.

Dominującą pozycję pod względem ilości w zbiorze Działu Sztuki Dawnej zajmują rzeźby XVII i XVIII-wieczne, z najpopularniejszym wyobrażeniem Chrystusa Zmartwychwstałego. Pośród dzieł barokowych poziomem artystycznym wyróżnia się figuralna grupa Zaślubin Marii. Obok prezentujemy XVIII-wieczny obraz Pocałunek Józefa powstały według pierwowzoru autorstwa Michała Leopolda Willmanna– wybitnego śląskiego malarza barokowego, tworzącego wraz z uczniami dla wielu tutejszych kościołów. Do nielicznych dzieł kamiennych na wystawie należy XVII-wieczne przedstawienie kanonika praskiego Jana Nepomucena, najpopularniejszego świętego doby baroku na Śląsku.

Na ekspozycji znalazły się także  wyroby rzemiosła z XVII-wiecznym cyborium ołtarzowym oraz świecznikami, kielichem mszalnym z ampułkami czy misą chrzcielną. Dodatkowego, współczesnego kontekstu wystawie nadaje mitra papieża Jana Pawła II będąca podarunkiem Stolicy Apostolskiej i Kurii Biskupiej w Zielonej Górze dla MZL. Ten szczególny obiekt zainaugurował nabytki sztuki sakralnej w trzecim tysiącleciu.

Galeria Sztuki Sakralnej to z założenia ekspozycja stała, jednak na jej wizerunek i odbiór mają wpływ także wystawy i pokazy czasowe.

Na zdjęciach:

  • Galeria sztuki sakralnej – gotyk
  • Galeria sztuki sakralnej –barok
  • Chrystus Ukrzyżowany, XIV-XV w. drewno rzeźbione, polichromowane
  • Chrystus Ukrzyżowany, XV-XVI w., drewno rzeźbione, polichromowane
  • Chrystus Ukrzyżowany, ok. 1480-90 r., drewno rzeźbione polichromowane, złocone