Archiwum aktualności
Historia Węgier – wykład Ambasadora Ákosa Engelmayera i dr. Jánosa Tischlera

WĘGIERSKA NOC W MUZEUM* – 18.05.2019

Historia Węgier – wykład ilustrowany Ambasadora Ákosa Engelmayera i Jánosa Tischlera, połączony z prezentacją gry historycznej ZnajZnak – Felismered?
Godz.. 17.15

Życie Ákosa Engelmayera to praktycznie rzecz biorąc trwająca już ponad pół wieku historia stosunków węgiersko-polskich. Był nie tylko świadkiem kształtowania się relacji pomiędzy naszymi narodami, lecz również często ich autorem. Jest jedną z niewielu osób, które wiedzą prawie wszystko o ponad tysiącletnich relacjach Polaków i Madziarów. Co więcej – potrafi o nich barwnie opowiadać, również w języku polskim. Ákos Engelmayer jest dowodem na to, że przyjaźŸń węgiersko-polska ciągle istnieje i ma przyszłość. W panelu wystąpi z dr. Jánosem Tischlerem, dyrektorem Węgierskiego Instytutu Kultury w Warszawie, który od 25 lat bada historię (również wspólną) Polski i Węgier. Panowie w panelowym duecie spróbują przybliżyć w przystępny sposób  dzieje Węgier, odnosząc się również do elementów historii, gdzie drogi naszych narodów spotykały się.

Ákos Engelmayer – węgierski dziennikarz, historyk i wykładowca, dyplomata, w latach 1990–1995 ambasador w Polsce.
Uczestniczył w rewolucji węgierskiej 1956. Pracował jako zecer w związku z niemożnością podjęcia studiów w kraju. W latach 1962–1968 studiował etnografię na Uniwersytecie Warszawskim. Po ukończeniu studiów pozostał w Polsce, był zatrudniany m.in. jako przewodnik wycieczek oraz tłumacz. W 1980 przystąpił do NSZZ “Solidarność”. W 1987 był współzałożycielem Solidarności Polsko-Węgierskiej. Po przełomie politycznym premier József Antall powierzył mu funkcję ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego w Polsce, pierwszego po upadku komunizmu. W 1992 złożył listy uwierzytelniające Stanisławowi Szuszkiewiczowi jako ambasador na Białorusi (z rezydencją w Warszawie). Obie funkcje pełnił do 1995. Po odejściu z pracy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych podjął się pracy wykładowcy historii Europy Środkowo-Wschodniej w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, współpracował również ze Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.
Obecnie jest m.in. prezesem Wspólnoty Węgierskiej w Polsce. Żonaty z Krystyną Golińską, mieszka w Podkowie Leśnej.

János Tischler – węgierski historyk.
Absolwent historii i polonistyki Uniwersytetu im. Eötvösa Loránda w Budapeszcie. W 2000 uzyskał stopień doktora za pracę (summa cum laude) o stosunkach polsko-węgierskich podczas wydarzeń latach w 1956 i 1980-81, wydaną rok później w Polsce pt. „I do szabli…” z przedmową Andrzeja Paczkowskiego.
W latach 1991-1998 oraz 2001-2010 pracował jako starszy pracownik naukowy “Instytutu 1956 roku” („1956-os Intézet”) w Budapeszcie, w latach 1998-2001 był wicedyrektorem, a od 2011 jest dyrektorem Węgierskiego Instytutu Kultury w Warszawie.
Autor ponad 500 publikacji wydawanych po węgiersku, polsku, niemiecku, angielsku, słowacku i ukraińsku.

*Uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych przez Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na fotografowanie, filmowanie, kopiowanie i publikowanie owych materiałów w celu promocji wydarzenia.

 

HONOROWY PATRONAT NAD WYDARZENIEM OBJĘLI:

Ambasada Węgier w Polsce

Elżbieta Polak Marszałek Województwa Lubuskiego
 lubuskie_warte_zachodu

Janusz Kubicki Prezydent Miasta Zielona Góra
HERB ZIELONEJ GORY

WSPÓŁORGANIZATORZY:

Węgierski Instytut Kultury

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Ziemi Lubuskiej

WSPÓŁPRACA:

Zielonogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku

MECENASI WYDARZENIA:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
 lubuskie_warte_zachodu

Miasto Zielona Góra

PGNiG logo_pbo1    

 E_CORAX - LOGO seven1

   

tydziem lubuski wind-pol1 

PARTNERZY

enea1 

Współpraca medialna:

GazetaLubuska1 

  

 

Na sliderze wykorzystano zdjęcie ze strony internetowej Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ link