Archiwum aktualności
Kąkole, bławatki i maki od niepamiętnych czasów zdobiły ludowe wianki, pasy i serdaki

WĘGIERSKA NOC W MUZEUM – 18.05.2019
Kąkole, bławatki i maki od niepamiętnych czasów zdobiły ludowe wianki, pasy i serdaki – warsztaty plastyczne pod kierunkiem Krystyny Betiuk
Od godz. 17.30

Warsztaty plastyczne adresowane  są do dzieci i młodzieży, jak również do osób dorosłych. Ta forma wspólnej zabawy zyskała już swoich stałych zwolenników i stanowi jeden
z najbardziej oczekiwanych punktów programu Nocy Muzealnych. Każdego roku warsztaty odbywają się pod innym hasłem i nawiązują do tematu kolejnej Nocy.

W tym roku warsztaty związane są z węgierską sztuką ludową. Nawiązują do ubioru ludowego, który jest bardzo ozdobny i w zależności od regionu, różni się krojem, motywami i kolorystyką. Uczestnicy warsztatów będą mogli  stworzyć z różnych elementów własne kompozycje dekoracyjne ludowego stroju węgierskiego.

Idąc tropem starej legendy ujawniającej sekret powstania jednego z najpiękniejszych wiejskich motywów ozdobnych odkrywałam stopniowo ogromne bogactwo ornamentyki węgierskiej sztuki ludowej. Jej różnorodność i zachwycające piękno haftów i dekoracyjnych aplikacji, wyrażające się najpełniej w strojach ludowych,  podsunęło mi pomysł by zaproponować uczestnikom warsztatów poznanie tego ciekawego obszaru kultury węgierskiej i … ozdobienie własną kompozycją, przygotowanych wcześniej serdaków, pasów i wianków motywami inspirowanymi, znanymi na całym świecie wzorami Matyó i Kolocsai.

Dzięki specjalnym programom edukacyjnym realizowanym w tym kraju udało się ocalić od prawie całkowitego zaniku sztukę wiejską. Pieczołowicie odbudowywane tradycje i obyczaje ludowe, najpierw w miastach, powoli powracały znowu na wieś. Skutecznie udało się rozbudzić zainteresowanie … modę, a nawet swoisty patriotyzm związany z ludową spuścizną i … dumę, wśród dzieci i dorosłych, z kultywowania tradycji przodków przejawiającą się np.; w noszeniu strojów ludowych podczas uroczystości państwowych, szkolnych, rodzinnych, ślubów, czy też w życiu codziennym .

Uczestnicy warsztatów, w własnoręcznie ozdobionych strojach też wpiszą się w tradycję węgierską, a po trosze i polską, ponieważ czasy wspólnej historii, widoczne są też w sztuce naszych górali podhalańskich. Kultura pod hasłem “Dziedzictwo Matyó – przetrwanie haftów, strojów i folkloru” jest wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO, a jej przepiękne wzory od lat inspirują artystów, światowych projektantów mody w tworzeniu coraz to nowych kolekcji dla ludzi , którym wciąż się one podobają. Mam nadzieję, że i uczestnicy warsztatów przechowają je w swojej pamięci dla potomnych. (Krystyna Betiuk)