Archiwum aktualności
Zielona Góra (Grünberg) lata 1806-1945. Dzieje polityczno-ustrojowe miasta

26 lipca 2022 roku odbyło się czwarte spotkanie z autorami monografii poświęconej historii naszego miasta. Tym razem przewodnikami po dziewiętnastowiecznej i częściowo dwudziestowiecznej Zielonej Górze byli prof. Tomasz Nodzyński oraz red. Tomasz Czyżniewski.

Cezury czasowe omawianego okresu wyznaczał rok 1806 – związany z wkroczeniem wojsk napoleońskich do Grünbergu, oraz rok 1945 – koniec II wojny światowej, zamykający również obecność miasta w granicach państwa niemieckiego. Prowadzący spotkanie zwrócili również uwagę na przemiany gospodarcze i cywilizacyjne takie jak: doprowadzenie kolei, powstanie przemysłu, powstanie telefonu itp., mające ogromy wpływ na rozwój i przemiany zachodzące w Winnym Grodzie. W wypowiedzi prof. Nodzyńskiego znalazły się też akcenty polskie, które udało mu się odnaleźć niemieckiej historii miasta Ale nie tylko znaczące wydarzenia wyznaczały przebieg wczorajszego spotkania. Do głosu doszły także ciekawe dygresje, drobne fakty, funkcjonujące z dala od wielkiej polityki. Te z kolei chętnie przypominał i barwnie przedstawiał red. Tomasz Czyżniewski.

Prof. Tomasz Nodzyński pracownik naukowy Uniwersytetu Zielonogórskiego. Obecnie pełni funkcję Kierownika Zakładu Historii XIX-XX wieku UZ. Jest redaktorem lub współredaktorem m.in. opracowań dotyczących dziedzictwa kulturowego i budowania tożsamości na Ziemi Lubuskiej oraz monografii miast. Przez dwie kadencje był prezesem zielonogórskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego.
Tomasz Czyżniewski – dziennikarz, redaktor naczelny “Łącznika Zielonogórskiego”, pomysłodawca Bachusików. Od wielu lat zajmuje się propagowaniem historii Zielonej Góry. Autor publikacji “Zielona Góra przełomu XIX/XX wieku”.

Organizatorem wydarzenia było Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry “Winnica” przy współudziale Muzeum Ziemi Lubuskiej oraz Uniwersytetu Zielonogórskiego. Spotkanie było czwartą odsłoną  projektu pn. “Rozmowy z autorami monografii Historia Zielonej Góry“, realizowanego w ramach jubileuszu 800-lecia Zielonej Góry i 700-lecia nadania jej praw miejskich.

W spotkaniu wzięła udział liczna grupa mieszkańców miasta, którzy pomimo nadal panujących upałów przybyli do muzeum i czynnie uczestniczyli w wydarzeniu.

Kolejna odsłona cyklu odbędzie się jak zawsze w ostatni wtorek miesiąca – tym razem będzie to 30 sierpnia 2022 roku. Już dziś zapraszamy.