W II połowie 2013 roku Muzeum Ziemi Lubuskiej zaprosiło młodzież szkolną do udziału w bezpłatnych warsztatach edukacyjno-plastycznych związanych z profilaktyką antyalkoholową. Warsztaty organizowane były od września do listopada 2013 r.

Celem warsztatów jest propagowanie zdrowego stylu życia bez alkoholu oraz kreatywne spędzanie wolnego czasu poprzez uczestnictwo w muzealnych zajęciach edukacyjnych. W ramach każdego warsztatu odbyły się:

  • pogadanka o motywach winiarskich w kulturze i sztuce
  • prezentacja multimedialna o motywach winiarskich w architekturze Zielonej Góry
  • krótki wykład o istocie i historii plakatu
  • zajęcia plastyczne, podczas których uczestnicy spotkań wykonają projekt plakatu o tematyce antyalkoholowej.

Prace powstałe podczas warsztatów wzięły udział w konkursie na najciekawszy plakat i były oceniane przez jury, pod przewodnictwem Witolda Michorzewskiego – znakomitego artystę-grafika, od wielu lat związanego z Zieloną Górą, aktualnie profesora Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu. Dla autorów najciekawszych plakatów przewidziano nagrody, których wręczenie nastąpiło w dniu 6 grudniu 2013 r. Natomiast wystawa powarsztatowa nagrodzonych i wyróżnionych prac odbyła się w dniach 6 XII 2013 – 5 I 2014.

Warsztaty plastyczne dla młodzieży szkolnej związane z profilaktyką alkoholową realizowane są w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2012-2017 i współfinansowane są ze środków Samorządu Województwa Lubuskiego

lub_w_z


Jak zamówić WARSZTATY?

  • Prosimy o kontakt wszystkie zainteresowane szkoły, grupy, placówki z Działem Oświatowym Muzeum Ziemi Lubuskiej
  • tel. (68) 327-23-45, wew. 19 od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00 – 15.00

Informacje dodatkowe:

  • warsztaty będą realizowane od środy do piątku
  • warsztaty będą realizowane w godzinach przedpołudniowych
  • czas trwania zajęć wynosi maksymalnie 120 minut
  • grupy powinny liczyć ok. 25 dzieci