Zbiory
Dział winiarski

Dział Winiarski Muzeum Ziemi Lubuskiej jako jedyny w polskim muzealnictwie zajmuje się gromadzeniem oraz naukowym opracowaniem zbiorów związanych z dziejami winiarstwa.

Dział Winiarski został formalnie założony w 1960 r. przez Bogdana Kresa, ale początki kolekcji winiarskiej sięgają jeszcze okresu funkcjonujących w Zielonej Górze w okresie międzywojennym Heimatmuseum i prywatnego Weinmuseum. Począwszy od końca lat 50. XX w. rozbudowano zbiory szkła artystycznego, dział sztuki oraz urządzeń Łużycach do produkcji wina. W drugiej połowie lat 60. ubiegłego stulecia wystawa stała Działu Winiarskiego stanowiła centralna ekspozycję Muzeum Ziemi Lubuskiej. Integralną częścią tej wystawy była rekonstrukcja tzw. winiarni mieszczańskiej. W 1982 r. ekspozycję winiarską istotnie zmodyfikowano. W ramach wystawy stałej Działu Winiarskiego prezentowano także dzieła sztuki współczesnej: Marii Powalisz-Bardońskiej, Leszka Krzyszowskiego i Józefa Cyganka.

Opis zdjęć:

  • Bogdan Kres – założyciel Działu Winiarskiego, fot Augustyn Ceglarek
  • Ekspozycja winiarska z 1954r.
  • Wystawa Wino na stołach polskich
  • Montaż wystawy 1982r.
  • Muzeum Wina w aranżacji z lat 2006-2008

W 2006 r. została udostępniona nowa ekspozycja winiarska – Muzeum Wina. Od 6 września 2008 r. zbiory Działu Winiarskiego zostały przeniesione do specjalnie na ten cel zaaranżowanych piwnic Muzeum. Począwszy od 2015 r. w ramach Muzeum Wina prezentowane są również wystawy czasowe z cyklu Winnice lubuskie, Wczoraj i dziś.

Zbiory Działu Winiarskiego były prezentowane w wielu muzeach zarówno polskich, jak i zagranicznych. Kolejnym polem działalności działu jest praca oświatowa: prowadzone są lekcje muzealne i wykłady o tematyce winiarskiej dla różnych grup wiekowych. Dział współpracuje z organizacjami winiarzy w zakresie z dokumentacji winiarstwa odradzającego się obecnie w okolicach Zielonej Góry.