Zbiory
Koryto deptakowe

Koryto deptakowe, MZG-W-I-1448, pień dębowy, ok. Zielonej Góry XVIII w., długość 410 cm.

Mimo, że wyciskania moszczu przez wydeptywanie zabronił już Karol Wielki, koryta były w Zielonej Górze w powszechnym użyciu jeszcze w XVIII w. Istniejące przed wojną w Zielonej Górze prywatne muzeum wina posiadało największą w Niemczech kolekcję tego typu urządzeń. Oprócz wydeptywania koryta służyły także do transportu zmiażdżonych już winogron do winiarni, gdzie czekała je dalsza obróbka.