Zbiory
Maria z Dzieciątkiem i Święta Barbara

Maria z Dzieciątkiem i Święta Barbara, Mistrz ołtarza z Gościszowic, drewno, rzeźba drążona, zaprawa kredowo-klejowa, polichromie, złocenia, srebrzenia, wys.: 150 i 144 cm., pocz. XVI w.

Do szczególnie cennych i najpiękniejszych na ekspozycji należą dwie prace przedstawiające Matkę Boską z Dzieciątkiem oraz Świetą Barbarę. Obie rzeźby pochodzą z ołtarza w Koninie Żagańskim, stanowiąc cenny przykład gotyku łamanego występującego na naszym terenie. Ich twórcą jest Mistrz ołtarza z Gościszowic, działający na północno-zachodnich terenach Dolnego Śląska przynajmniej od 1499 do około 1520 roku. Z jego dorobkiem łączy się około 15 zachowanych zespołów ołtarzowych oraz pewną ilość pojedynczych zabytków rzeźbiarskich. Najliczniejszą grupę w dorobku rzeźbiarza stanowią ołtarze typu Sacra Conversazione z Gościszowic, Konina Żagańskiego, Wichowa, Chich oraz prawdopodobnie także z Sulechowa i Kalisza.