Zbiory
Plan Zielonej Góry Donatusa Büttnera, 1784 r.

Do najcenniejszych zabytków w zbiorach kartograficznych Działu Historycznego zalicza się plan Zielonej Góry wykonany w 1784 roku przez Donatusa Büttnera. Jest to najstarszy plan miasta jaki posiadamy w naszych zbiorach muzealnych. Plan to ręcznie kolorowany na pergaminie obraz centrum miasta, w skali 1:1000. W prawym dolnym roku planu znajduje się legenda. Tworzą ją między innymi znaki i objaśnienia (domy kryte dachówką, gontem, budynki królewskie, wodociągi). W prawym górnym roku mapy znajduje się róża wiatrów, plan ma odwróconą orientację (orientacja południowa). Podane są nazwy niektórych ulic i budynków, zaznaczono też parcele i ich numery, ogrody, pola, łąki i winnice oraz główne ulice wylotowe z Rynku.