Zbiory
Wilkom cynowy

Wilkom cynowy, MZG-W-I-3 Wilkom cechu kowali, cyna, Dolny Śląsk XVII w. wysokość 32 cm, średnica 13,6 cm.

Wilkom to ozdobny puchar służący do picia piwa lub wina. W ramach powitania musiał on zostać opróżniony przez nowo przybyłych gości. Obiekt stanowi ważny przykład kultury śląskich cechów rzemieślniczych. Na brzuścu w ozdobnym kartuszu znajdują się ryte atrybuty cechu kowali, m.in.: podkowa, strzemię, młotek, gwóźdź. W kartuszu u dołu jest wyryta data 1694. Wilkom posiada przykrywę ozdobioną męską postacią.