Kalendarium 2019

 2018-2019

  • Szable żołnierza polskiego (1794–1918) ze zbiorów Pawła Komorowskiego. Marszałek Piłsudski w ikonografii | 9.11.2018-14.01.2019 | Kurator: dr Izabela Korniluk

  • Józef Burlewicz. W 80. rocznicę urodzin | 24.10.2018-13.01.2019 |
  • Obcy w swoim domu (z Haus Schlesien) | 28.11-27.01.2019 | Kurator: dr Anitta Maksymowcz
  • Galera – wystawa grafiki cyfrowej Igora Myszkiewicza | 5.12.2018-31.01.2019 | Kurator: Igor Myszkiewicz

2019