Kalendarium 2021

2020-2021

  • Wystawa eksponatów z Muzeum Zabawek w Karpaczu (Galera) | do 28.02.2021 | Kurator – dr Longin Dzieżyc
  • Kolekcje autorskie ze zbiorów Muzeum Ziemi Lubuskiej (amfilada) | do 24.01.2020 | Kurator – Jacek Gernat

2021